Zaměstnanci: roční zúčtování nebo daňové přiznání

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci mají dvě možnosti, jak splnit své daňové povinnosti. Buď mohou u svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování, nebo si daňové přiznání vyplní a podají sami. Když si vyplní a podají daňové přiznání zaměstnanci sami, tak získají více času na uplatnění nezdanitelných položek a daňových slev. Kdy je podání daňového přiznání pro zaměstnance povinné?

Pro zaměstnance, za které provede jejich zaměstnavatel roční zúčtování, je klíčový termín 15. února. Pro zaměstnance, kteří si budou sami podávat daňové přiznání za rok 2012 je rozhodující termín 1. duben 2013.

Termín 15. února

Zaměstnanci, kteří po celý rok pracovali pro jednoho zaměstnance nebo střídali během roku zaměstnání, že na sebe plynule navazovala, nemusí mít žádné starosti. Veškerou daňovou agendu za tyto zaměstnance vyřídí poslední zaměstnavatel, který za ně provede roční zúčtování.

  • Zaměstnanci, kteří si nechají od svého zaměstnavatele provést roční zúčtování, si musí dát pozor na termín 15. února. Právě to 15. února musí všichni zaměstnanci, kteří si nechávají provést roční zúčtování, doručit mzdové účetní svého zaměstnavatele podklady ke snížení daňové povinnosti.
  • Těmito doklady může být např. potrvrzení od penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích na penzijním připojištění, potvrzení od životní pojišťovny o zaplacených příspěvcích na životní pojištění, potvrzení od banky o zaplacených úrocích u hypotéky či čestné prohlášení, že manželka (manžel) neměla vlastní příjmy přesahující 68 tisíc Kč za rok 2012.

Když zaměstnanec donese potřebné doklady ke snížení daňové povinnosti pozdě, tak k nim zaměstnavatel nemůže přihlédnout. Od roku 2011 nelze totiž v podstatě uplatnit dodatečné daňové přiznání pro nižší daňovou povinnost, jde to výjimečně (např. vyjdou najevo nové skutečnosti).

Výhody ročního zúčtování

Výhodou provedení ročního zúčtování je přenesení veškeré odpovědnosti na zaměstnavatele, neboť zaměstnanec žádné tiskopisy nevyplňuje. Při provedení ročního zúčtování si nemůže občan pohoršit. Výsledkem ročního zúčtování může být pouze přeplatek na dani z příjmu, nikoliv nedoplatek na dani.

Kdy se zaměstnanec daňovému přiznání nevyhne?

Daňové přiznání není záležitostí pouze OSVČ. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se nevyhne např.:

  • zaměstnanec pracující během roku současně pro více zaměstnavatelů
  • zaměstnanec mající i příjmy z pronájmu
  • zaměstnanec, který si přivydělává samostatnou výdělečnou činností
  • zaměstnanec mající příjmy z kapitálového majetku (např. při prodeji CP nebyl dodržen časový test)
  • zaměstnanec, který prodal během roku 2012 nemovitost, a nesplnil časový test u dané nemovitosti a bude muset příjem z prodeje zdanit

Proč si podat daňové přiznání dobrovolně?

Zaměstnanci mohou v daňovém přiznání uplatnit několik nezdanitelných položek (např. penzijní připojištění, životní pojištění, dary, odpočty z úvěru) nebo slev na dani (např. na studenta, na invaliditu či manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok 2012). Někteří zaměstnanci chtějí mít celou daňovou agendu pod kontrolou a mít více času pro shromáždění a kontrolu všech potvrzení, proto si podají daňové přiznání dobrovolně sami.

Zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, musí získat od všech zaměstnavatelů, pro které v roce 2012 pracovali, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2012.

Některé manželské páry podávají raději daňové přiznání, přestože jsou oba manželé zaměstnanci. Důvodem je více času a možnost lépe naplánovat daňové povinnosti.

Když se na chybu přijde včas

V případě, že zjistíme, že jsme udělali v daňovém přiznání chybu ještě před uplynutím termínu pro podání daňového přiznání, potom je náprava snadná. Stačí podat na FÚ opravné daňové přiznání, které je upraveno v § 138 daňového řádu. Při podání opravného daňového přiznání postupuje FÚ podle opravného daňového přiznání a k předchozímu se vůbec nepřihlíží.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí