Na co máte jako zaměstnanec nárok?

štítky Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: ilustrační fotografie

Zaměstnanci mají vůči svému zaměstnavateli řadu povinností. Současně však mají práva a nároky, které je vždy dobré znát. A případně se bránit, třeba soudní cestou. Souhlas s dohodou o ukončení pracovního poměru nebo jiné dohody, které jednoznačně zvýhodňují zaměstnavatele, nemusí zaměstnanci rozhodně podepisovat. Prokažte v našem testu, že svá prává znáte.

Veškerá legislativa se mění a vyvíjí, výjimkou není ani pracovní právo. Dobrá orientace v oblasti je výhodou a plusem pro každého zaměstnance.

U jednotlivých otázek může být více správných odpovědí. Za zcela správně zodpovězenou otázku tedy obdržíte 2 body, za částečně správně zodpovězenou otázku 1 bod (např. budou správně odpovědi A, B a vy napíšete pouze A) a za špatně zodpovězenou otázku 0 bodů. Získejte více než 17 bodů a prokažte, že byste z fleku mohli dělat vedoucího odborů, personalistu nebo firemního právníka, protože čtení paragrafů je pro vás naprostou samozřejmostí.

1) Zaměstnavatel může se zaměstnancem z libovolného důvodu ukončit pracovní poměr na hodinu.

a) Ano.

b) Ne.

2) Ochranná doba pro těhotné zaměstnankyně, ženy na mateřské či rodičovské dovolené platí vždy a zaměstnavatel jim nemůže doručit výpověď.

a) V ochranné době nelze dostat výpověď.

b) Ochranná lhůta platí pouze do 2 let dítěte.

c) Při zrušení zaměstnavatele nebo přemístnění zaměstnavatele může zaměstnavatel podat zaměstnanci výpověď.

3) Pracovní smlouva musí vždy obsahovat:

a) Místo výkonu práce.

b) Den nástupu do práce.

c) Druh práce.

d) Podpisy zaměstnance a zodpovědného zaměstnavatele.

4) Sjednáli se základní zkušební doba u řadového zaměstnance, nesmí být delší než:

a) 2 měsíce.

b) 3 měsíce.

c) 1 rok.

5) Kdo může během zkušební doby ukončit pracovní poměr bez udání důvodu:

a) Zaměstnavatel.

b) Zaměstnanec.

c) Zaměstnavatel i zaměstnanec.

6) Jak dlouhá je minimální výpovědní doba? Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Jestliže zaměstnanec i zaměstnavatel souhlasí, může být výpovědní doba i delší. Minimální výpovědní doba činí:

a) 1 měsíc.

b) 2 měsíce.

c) 3 měsíce.

7) Zaměstnavatel musí zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro nadbytečnost příslušní po skončení pracovního poměru odstupné. Jak vysoké je odstupné?

a) Trojnásobek průměrné mzdy.

b) Jednonásobek, dvojnásobek nebo trojnásobek průměrné mzdy, dle délky pracovního poměru.

c) Šestinásobek průměrné mzdy.

8) Dohodu o provedení práce lze uzavřít se zaměstnavatelem uzavřít na rozsah práce, který nepřekročí za rok:

a) 100 hodin.

b) 150 hodin.

c) 300 hodin.

9) Při ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu ze strany zaměstnance bude zaměstnanec pobírat podporu v nezaměstnanosti:

a) V prvních dvou měsících 65 %, další dva měsíce 50 % a zbývající měsíce 45 % průměrného čistého výdělku.

b) Po celou dobu ve výši 45 % průměrného výdělku.

c) Po celou dobu ve výši 50 % průměrného výdělku.

10) Délka stanovené týdenní doby činí:

a) 38 hodin.

b) 40 hodin.

c) 42 hodin.

11) Kdy je možné nařídit práce ve dnech pracovního klidu?

a) Naléhavé opravné práce.

b) Inventurní a závěrkové práce.

c) Práce v dopravě.

d) Při živelných událostech.

12) Pracovní poměr ukončený dohodou končí:

a) Sjednaným datem v dohodě.

b) Uplynutím jednoměsíční výpovědní doby.

c) Platí standardní dvouměsíční výpovědní doba.

Správné odpovědi:

1) B 2) C 3) A, B, C, D 4) B 5) C 6) B 7) B 8) C 9) B 10) B 11) A, B, C, D 12) A

Petr Gola

Další články k tématu Finance a my

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí