Jaké jsou naše nejčastější chyby v případě povinného ručení?

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Povinné ručení je zákonným pojištěním, které musí mít uzavřeno všichni vlastnící a provozovatelé motorových vozidel. S povinným ručení je však spjata také celá řada mýtů a omylů. V dnešním článku přinášíme přehled těch nejčastějších.

Jelikož povinnost sjednání povinného ručení každému vlastníkovi a provozovateli motorového vozidla ukládá zákon, je toto pojištění některými chápáno jako nutné zlo, které je stojí peníze. Proto ve snaze ušetřit toto pojištění neuzavřou. Je však i hodně případů, kde za nesjednáním pojištění stojí vlastní neznalost pravidel či mylné přesvědčení.

Na co se dát tedy pozor?

V případě, že dojde k zániku povinného ručení, nesmí být vozidlo provozováno či ponecháno na veřejné pozemní komunikaci. Zároveň musí dojít k odevzdání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do depozita u místně příslušného registru vozidel. Vozidlo může být z registru vyřazeno trvale jen dočasně.

Po ukončení trvání povinného ručení neexistuje žádná ochranná lhůta, která kraje motoristy pro případ vzniku škody, před platbou do Garančního fondu, nebo před případnou pokutou za provozování vozidla bez pojištění.

Pravidelná platba pojistného za povinné ručení není to samé jako příspěvek do Garančního fondu. Příspěvek do Garančního fondu je sankcí za nepojištěné vozidlo. Úhrada příspěvku tedy neznamená, že vozidlo je pojištěno. V případě způsobené škody je škoda připsána k tíži vlastníka nebo provozovatele nebo řidiče.

Není-li řádné pojistné uhrazeno v čas, nebo v plné výši, zasílá pojišťovna upomínku s výzvou k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, je pojišťovna oprávněna v případě tzv. marného uplynutí lhůty pojištění ukončit. Vozidlo se tak stává nepojištěním a vzniká povinnost hradit příspěvek do Garančního fondu a to za každý den, kdy je vozidlo nepojištěno.

Výše příspěvku do Garančního fondu není paušální, ale skutečně se odvozuje jednak od kategorie vozidla, jednak hlavně od délky období, kdy bylo vozidlo nepojištěno. Výzvy k úhradě jsou zasílány postupně. ČKP nečeká na skončení nepojištěného období.

Pokud si zakoupíte vozidlo a nemáte k němu originál technického průkazu, neznamená to, že není možné vozidlo pojistit. K uzavření pojistné smlouvy vám postačuje i kopie velkého technického průkazu. Zákon dokonce umožňuje sjednat pojištění i v případě, kdy nejsou známy všechny povinné údaje o vozidle. V tomto případě je pak nutné pojišťovně dané informace doložit zpětně ve lhůtě 15 dní od uzavření smlouvy.

Rozhodnete-li se své auto prodat a předáte ho do autobazaru do tzv. komisního prodeje, zůstáváte i nadále vlastníky vozu. Tudíž se na vás vztahují veškeré z toho vyplývající povinnosti, tedy i povinnost existence pojištění vozidla. Pokud by došlo ke způsobení škody např. během předváděcí jízdy, výše škody bude připsána k tíži vlastníka.

V případě, kdy se rozhodnete své vozidlo prodat sami „na vlastní pěst“, je doporučeno uzavřít kupní smlouvu v písemné podobě. Je to ochrana jak pro stranu kupujícího, tak pro stranu prodávajícího. Vyskytne-li se jakýkoli problém, tak bez písemné smlouvy budete vy jako prodávající těžko dokazovat, že jste vozidlo prodali. Důležitá je ale také formulace kupní smlouvy.

Pokud se změní vlastník vozidla, tak prodávající má ze zákona povinnost oznámit, že došlo k prodeji vozidla. Zakoupení vozu novému vlastníkovi naopak vzniká povinnost oznámit místně příslušnému registru vozidel, že je novým vlastníkem. Jak prodávající, tak kupující má ze zákona stanovenou lhůtu 10 pracovních dní od vzniku těchto změn. Pro svou vlastní ochranu by si měl původní vlastník pořídit fotokopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastnictví.

Jestliže vaše vozidlo není již schopno běžného provozu a vy se rozhodnete ho zlikvidovat, je třeba si uvědomit, že jednak likvidace vozu má svá zákonná pravidla, jednak se musí tato skutečnost ohlásit příslušnému registru vozidel, kterému musí zároveň předložit potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků. Vlastník by si měl uchovat fotokopii tohoto potvrzení.

Smrt původního vlastníka znamená přechod povinnosti platit povinné ručení a další související povinnosti na dědice zemřelého společně a nerozdílně a to bez ohledu na to, kdo vozidlo nakonec zdědí. Po skončení dědického řízení je zapotřebí, aby nový vlastník oznámil nabytí vlastnictví registru vozidel.

Obdržíte-li výzvu od ČKP k úhradě příspěvku do Garančního fondu a tato výzva je neoprávněná, neznamená to, že nemusíte reagovat. Pokud je skutečně výzva neoprávněná, zašlete přiložený odpovědní dotazník a přiložte k němu kopii příslušného dokladu a vše odešlete v předplacené obálce. Další možností, jak reagovat, je prostřednictvím stránek www.bezpojisteni.cz. Pak vyčkejte na reakci ČKP.

Šárka Pešková

Další články k tématu Pojištění automobilů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí