Povinné ručení – sjednat či nesjednat?

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

I přesto, že ceny povinného ručení jsou na velice nízké úrovni, je v České republice evidováno téměř 600 000 nepojištěných vozidel. Jaké postihy čekají na tyto hříšníky?

Povinnost uzavřít povinné ručení vlastníkům a provozovatelům motorových vozidel ukládá zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ze dne 13. 7. 1999. Tento zákon přinesl zásadní změnu v tom, že od 1. 1. 2000 je sice vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla stále povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti, nicméně zákon ponechává volnost ve výběru pojistitele. Hovoříme o tzv. demonopolizaci trhu s povinným ručením.

Zákonem byla současně zřízena Česká kancelář pojistitelů jakožto profesní organizace, jejímiž členy jsou ty pojišťovny, které jsou na území České republiky oprávněny poskytovat své služby právě v této oblastí pojištění. Členství v ČKP je povinné od okamžiku udělení pravomocného rozhodnutí ČNB o udělení povolení k provozování pojištění odpovědnosti.

Aktuální členové ČKP:

 • Allianz pojišťovna
 • AXA pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • CHARTIS pojišťovna
 • ČSOB Pojišťovna
 • DIRECT Pojišťovna
 • Generali Pojišťovna
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • Slavia pojišťovna
 • Triglav pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna
 • Wüstenrot pojišťovna

Pořídíte-li si auto, ať už nové či ojeté, musíte si povinné ručení sjednat. V případě, že tak neučiníte, ukládá vám zákon s platností od 1. ledna 2009 povinnost uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu a to za každý den, kdy není vaše vozidlo pojištěno. Denní sazba se pohybuje v rozmezí 50 až 70 Kč v případě osobních vozidel, u vozidel nákladních je denní sazba až 300 Kč. Na zaslanou výzvu k úhradě do Garančního fondu musíte reagovat do 30 dnů.

Do Garančního fondu přispívají také samotné pojišťovny, u kterých lze povinné ručení sjednat. Ty pak výši příspěvku promítnou do ceny pojištění. Na nezodpovědné vlastníky a provozovatele motorových vozidel tak doplácejí ti poctiví.

Garanční fond je určen pro vyplácení kompenzace poškozeným, kterým byla způsobena škoda v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo nepojištěné vozidlo. Je důležité si uvědomit, že úhrada příspěvku neznamená pojištění vozidla. Jakékoli vyplacené plnění z Garančního fondu je následně vymáháno na „nepojištěném“. Osobami povinným provést úhradu jsou vlastník, provozovatel i řidič. Tyto tři osoby jsou tzv. solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu.

Mimo platby příspěvku do Garančního fondu vám hrozí také pokuta ve výši 5 000 až 40 000 Kč. Není-li totiž vozidlo pojištěno a je provozováno, dopouštíte se přestupku. Další pokuta na vás čeká v případě silniční kontroly. Pokud nepředložíte platnou zelenou kartu, kterou jste povinni jako řidiči u sebe mít, nebo zelená karta není platná, jedná se opět o přestupek, za který vám příslušník policie může uložit blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč. Pokud je přestupek postoupen do správního řízení, může se výše pokuty vyšplhat až k 3 000 Kč. Navíc policie oznámí podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a je zahájeno šetření.

Do problémů se můžete dostat také v případě, že neuzavřete pojištění ve 14 denní lhůtě po zániku předešlého pojištění. Ať už předešlé pojištění zanikne z jakéhokoli důvodu, je vlastník vozidla povinen ve lhůtě 14 dnů uzavřít pojištění nové, nebo odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci do místně příslušného registru vozidel. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta v rozmezí od 2 500 Kč do 20 000 Kč.

A jak na vás přijdou?

ČKP porovnává data pojistitelů o pojistných smlouvách s daty Centrálního registru vozidel. Poté je zahájeno správní řízení, ve kterém vlastník musí prokázat případnou existenci pojištění.

Pro ověření, že je vaše motorové vozidlo skutečně pojištěno, můžete využít stránek www.bezpojisteni.cz.

Šárka Pešková

Další články k tématu Pojištění automobilů

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí