Svátky a dovolená

štítky Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Dovolená a státní svátky jsou pro všechny zaměstnance velmi oblíbené dny. Přestože nechodí do práce, tak jim za tyto dny náleží mzda. Čím více svátků a dovolené, tím lépe. Rovněž na dovolenou se těší všichni zaměstnanci, neboť si mohou volně nakládat s volným časem. Jak je to se svátky a dovolenou v Česku? Jak se počítá náhrada mzdy za tyto dny?

Počet dní volna za rok kromě dovolené ovlivňuje i počet svátků. Každá země na světě si během státních svátků připomíná významné události v historii země či náboženské svátky. Pracovní zvyklosti ohledně vykonávání práce ve státním svátku jsou v jednotlivých zemích značně rozdílné. V některých zemích je pravidlem, že se ve svátku čerpá zaměstnanec svoji dovolenou. V množství svátků jsou mezi vyspělými zeměmi světa menší rozdíly než u dovolené. V Evropě však mají zaměstnanci za práci ve svátek podstatně vyšší příplatky. Ve většině evropských zemí náleží za práci ve svátek zákonný příplatek ve výši 100 %. Nejvíce veřejných svátků je v Japonsku a Indii (16 dní). Následuje Kypr, Slovensko a Jižní Korea (15 dní), Malta a Španělsko (14 dní). Nejméně veřejných svátků je ve Velké Británii, Austrálii a Nizozemí (8 dní).

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci v Česku dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jiné dohodnuté době. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Státní svátky jsou upraveny zákonem

Právní úpravu svátků v ČR najdete v zákoně č.245/2000 sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu v platném znění. Rozeznáváme tedy státní svátky a ostatní svátky, ovšem z pracovněprávního hlediska nemá toto rozlišení prakticky žádný význam, neboť u obou druhů svátků se jedná o dny pracovního klidu. Zaměstnavatel může o svátcích nařídit zaměstnanci práci jen výjimečně.

Státními svátky v ČR jsou:

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu

8. květen – Den vítězství

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa

28. září – Den české státnosti

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Ostatními svátky v ČR jsou:

1. leden – Nový rok

Velikonoční pondělí

1. květen – Svátek práce

24. prosinec – Štědrý den

25. prosinec – 1. svátek vánoční

26. prosinec – 2. svátek vánoční

Dovolená v Asii? Klidně pouze týden

V Evropě se mohou zaměstnanci těšit z podstatně delší dovolené než občané v ostatních vyspělých zemích světa. Ve Skandinávii nabízí firmy i 6 týdnů dovolené v domácích firmách. Jednoznačně však platí, že z nejdelší dovolené se mohou radovat občané členských zemí EU. Je zde nesrovnatelně vyšší než v Asii a dalších zemích světa. Např. minimální zákonná dovolená v Mexiku je 6 dní, v Hongkongu 7 dní, v Singapuru 7 dní, Taiwanu 7 dní, Malajsii 8 dní, v Koreji 10 dní.

Základní dovolená je 4 týdny

V Česku je základní délka dovolené 4 týdny. I během dovolené náleží zaměstnancům peníze. Za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

  • Dle ustanovení § 213 odst. 1 zákoníku práce v platném znění výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě jdoucích následujících kalendářních dnů. Tato minimální výměra dovolené však může být zaměstnavatelem prodlužována a to bez jakéhokoliv omezení.
  • Zaměstnavatel může prodloužit dovolenou jednak všem zaměstnancům, ale taky pouze určité skupině svých zaměstnanců, například těm, kteří jsou u něj zaměstnáni delší dobu. Právě delší dovolená je pro většinu zaměstnanců nejoblíbenějším firemním benefitem.
  • Někteří zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů dovolené. Dle § 213 odst. 2 zákoníku práce dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce činí 5 týdnů v kalendářním roce.
  • Dovolená pedagogických pracovníku a akademických pracovníku vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce. Tito pracovníci mají dovolenou pevně stanovenou, a tudíž jim nelze dovolenou dále prodloužit.

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a paragrafy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí