Jak si snížit daňovou povinnost?

štítky Daně Právo čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

I za rok 2011 si lze snížit daňovou povinnost o nezdanitelné položky a slevy na dani z příjmu. Všechny položky, které mohou snížit daňovou povinnost, však musí zaměstnanec sám uplatnit. Neznalost nebo zapomnětlivost znamená zbytečně vyšší daňovou povinnost. Podívejme se, jak si mohou i zaměstnanci snížit daňovou povinnost za rok 2011.

Rozdíl mezi nezdanitelnými položkami a slevami je značný. Slevy na dani přímo snižují daňovou povinnost. Vypočtená daň z příjmu se totiž snižuje o souhrnnou výši slev. Nezdanitelné položky snižují daňový základ. Např. snížení základu daně o 12 000 Kč na zaplacených příspěvcích na životním pojištění snižuje daňovou povinnost o 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč).

Jaké jsou slevy na dani?

Vypočtená daň se snižuje o částky uvedené v § 35ba zákona o dani z příjmu. V roce 2011 došlo oproti roku k drobným změnám. Z důvodu tzv. „povodňové daně“ byla snížená základní sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč. Všichni daňový poplatníci zaplatí na dani z příjmu o 1 200 Kč více než za rok 2010.

a) 23 640 Kč na poplatníka

Základní slevu na poplatníka může uplatnit každý plátce daně, tj. i student nebo důchodce.

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (49 680 Kč). Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují: dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na stavební spoření, stipendium, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Všechny ostatní příjmy se do vlastního příjmu manžela (manželky) zahrnují. Jedná se např. o nemocenské dávky. Zahrnuje se tedy i peněžitá podpora v mateřství (tzv. mateřská, kterou pobírá manželka max. 28 týdnů). Naproti tomu rodičovský příspěvek se již nezahrnuje (jedná se o dávku státní sociální podpory).

c) 2 520 Kč na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně

d) 5 040 Kč na invalidní důchod třetího stupně

e) 16 140 Kč na průkaz ZTP/P

f) 4 020 Kč na studenta

Co je to daňové zvýhodnění?

Stejně jako v daňovém přiznání za rok 2010 lze i v daňovém přiznání za rok 2011 uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 11 604 Kč (tj. 967 Kč měsíčně) na každé dítě, které žije s plátcem daně po celý rok v domácnosti (upraveno § 35c zákona o daních z příjmu). Od roku 2012 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na 13 404 Kč. Daňové zvýhodnění je v podstatě taky sleva na dani. Lze ji uplatnit až do výše celkové daňové povinnosti. V případě, že je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Zjednodušeně se jedná o případ, kdy poplatník nejenom že neodvede na dani z příjmu fyzických osob ničeho, ale naopak dostane na uvedený bankovní účet od příslušeného finančního úřadu vypočtený daňový bonus.

Co jsou to nezdanitelné položky?

Nezdanitelné položky snižují daňový základ. Na daňové povinnosti se tak neprojevují v plném rozsahu jako sleva na dani. Např. uplatnění nezdanitelné položky u daru ve výši 10 tisíc korun v podstatě znamená nižší daňovou povinnost o 1 500 Kč (15 % ∙ 10 000 Kč). Nezdanitelné položky jsou upraveny v § 15 zákona o daních z příjmu. Nezdanitelné položky jsou upraveny v § 15 zákona o daních z příjmu. Oproti roku 2010 nedošlo k žádné změně, lze tedy uplatnit i odpočet úroku z úvěru. Daňový základ lze tedy při splnění zákonných podmínek snížit a dary (až do 10 % základu daně), úroky z úvěru (až o 300 tisíc Kč), příspěvky na penzijní připojištění (od základu daně lze odečíst naspořenou částku nad 6 000 Kč ročně, a to až do 12 000 Kč, maximální možný odpočet je tak uplatněn při pravidelné měsíční úložce 1 500 Kč), příspěvky na životní pojištění (až 12 000 Kč, ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let), členské příspěvky zaplacené odborové organizaci (až 3 000 Kč) a úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávaní (až 10 000 Kč).

Praktický příklad

Pan Novotný zaplatil na úrocích hypotéky za rok 28 000 Kč, na penzijním připojištění zaplatil 12 000 Kč a na životním pojištění rovněž 12 000 Kč. O kolik zaplatí méně na dani z příjmu z důvodu uplatnění nezdanitelných položek?

Základ daně se sníží celkem o 46 000 Kč (28 000 Kč + (12 000 Kč – 6 000 Kč) + 12 000 Kč). Celková daňová úspora činí 6 900 Kč (15 % ze 46 000 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí