Poradna: Dosažení důchodového věku a výpověď

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Andrea: Chci ještě pracovat, přestože mám důchodový věk. Mám obavy, že když si požádám o starobní důchod, tak dostanu výpověď, když jsem v důchodu. Jaká jsou prosím moje práva?

Pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání je možné. Pobírání důchodu na účet není v žádném případě výpovědní důvod. I když si necháte přiznat řádný starobní důchod na účet, tak Vám zaměstnavatel nemůže dát z tohoto titulu výpověď. Dosažením řádného důchodového věku pracovní poměr nekončí. Ať už budete pobírat starobní důchod či nikoliv, tak pro Vás bude platit stejná legislativní ochrana jako pro ostatní zaměstnance a zaměstnavatel bude moci s Vámi ukončit pracovní poměr pouze pro zákonné důvody. Na pracující starobní důchodce se nevztahuje žádná speciální zrychlená a levnější verze ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Ukončení zaměstnání vždy v souladu se zákoníkem práce

Zaměstnavatel s Vámi může pracovní poměr ukončit, ale vždy v souladu se zákoníkem práce. I v případě ukončení pracovního poměru např. výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost zaměstnance (dle § 52, písmeno c) zákoníku práce) běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Přestože byste pobírala starobní důchod a obdržela výpověď, tak by Vám náleželo odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Pobírání řádného starobního důchodu tedy není žádnou překážkou pro pokračování zaměstnání a ani důvodem, proč by s Vámi mohl zaměstnavatel rychle ukončit pracovní poměr bez dalších finančních nákladů.

Zpětné přiznání starobního důchodu

Na doplnění uvádím, že o řádný starobní důchod je možné požádat i zpětně a byl by doplacen, přičemž dle zákona o důchodovém pojištění je maximální lhůta pro doplacení důchodu pětiletá.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí