Poradna: Předčasný důchod s odloženou výplatou v prosinci 2023 nebo lednu 2024

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Naďa: Narodila jsem se v září 1963, chci požádat o předčasný důchod s odloženou výplatou a pracovat k 31. 12. 2023 nebo k 1. 1. 2024. Jak dlouho budu pracovat záleží na mém zdravotním stavu. Ráda bych věděla, jak se mi budou započítávat příjmy za rok 2023 a jak to bude s rokem 2024.

Dle aktuálně platné legislativy platí, že když si požádáte o předčasný důchod bez výplaty v roce 2023, tak se Vám "zafixuje" výpočtová formule důchodu z roku 2023 a osobní vyměřovací základ, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, se Vám vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022.

„Fixace“ výpočtu z roku 2024

V případě, že si zažádáte o předčasný důchod bez výplaty v roce 2024, potom si "zafixujete" výpočtovou formuli roku 2024 a osobní vyměřovací základ se Vám bude počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2023.

Výpočet důchodu bude odlišný

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu tedy není jedno, zdali odejdete do důchodu k 31. 12. 2023 nebo k 1. 1. 2024. Jednoznačné porovnání není možné v tuto chvíli provést, neboť potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 budou pravděpodobně známé až na podzim 2023. Na důchody přiznané v roce 2023 se však vztahuje mimořádná červnová valorizace, na důchody v roce 2024 se vztahovat nebude.

V případě úspěšného legislativního procesu navrhovaných zákonných změn by navíc došlo od září 2023 ke zhoršení podmínek pro předčasné důchody – tj. zvýšilo by se krácení za předčasnost, omezila valorizace až do dosažení řádného důchodového věku a bylo by možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Tato skutečnost by rovněž měla vliv na Vaše rozhodování. Doporučuji Vám tedy sledovat aktuální legislativní vývoj, abyste se mohla dobře rozhodnout a případně odešla do předčasného důchodu i dříve.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí