Poradna: Zdravotní problémy a nezaměstnanost před důchodem

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jaroslava: Narodila jsem se v únoru 1963 a mám tři děti, nyní pobírám invalidní důchod II. stupně a v práci se mi udělalo špatně a ukončila jsem zaměstnání dohodou výpovědí. V listopadu 2022 jsem si požádala o předčasný důchod bez výplaty. Jak se mi bude hodnotit podpora v nezaměstnanosti do důchodu, jak dlouho ji budu pobírat, jak to budu mít s důchodem?

Pracovní poměr může být ukončen pouze v souladu se zákoníkem práce, tedy výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem a vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. Od způsobu ukončení pracovního poměru a případně uvedených důvodech se následně odvíjí i výše podpory v nezaměstnanosti. V případě ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance se podpora v nezaměstnanosti nekrátí, pokud jsou dodrženy a případně doloženy podmínky v zákoně o zaměstnanosti, mezi které patří i zdravotní důvody. Dle § 5 zákona o zaměstnanosti však musí být vážné zdravotní důvody doloženy příslušnou zdravotní institucí.

Doba pobírání podpory

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 kalendářních měsíců, přičemž standardní výše podpory v nezaměstnanosti činí 65 % rozhodného příjmu v prvních dvou měsících, 50 % v dalších dvou měsících a 45 % v následujících měsících. Pokud nejsou doloženy vážné důvody, tak náleží podpora v nezaměstnanosti v případě podání výpovědi zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou od prvního měsíce v rozsahu 45 % rozhodného příjmu.

Jestliže jste si požádala v roce 2022 o předčasný důchod bez výplaty, tak si následnou evidencí na úřadu práce již dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu nezvýšíte.

Uvolněná částka starobního důchodu bude záviset na termínu, od kterého začnete důchod pobírat na účet. Uvolnit předčasný důchod bez výplaty je možné i před dosažením řádného důchodového věku. Výdělečnou činností, ze které bylo odváděno sociální pojištění, se zvýší částka důchodu a sníží krácení za předčasnost.

Fixace výpočtu důchodu

Vzhledem ke dvěma mimořádným valorizacím během roku 2022 bylo výhodnější odejít v roce 2022 do předčasného důchodu než do řádného důchodu v roce 2023. Mnoho penzistů této situace využilo a požádalo o předčasný důchod bez výplaty, čímž si "zafixovali" výpočet důchodu dle výpočtové formule roku 2022.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí