Poradna: Péče o blízkou osobu a odchod do důchodu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Sofie: V roce 2024 mi bude 61 let, starám se o maminku a uvažuji o předčasném důchodu. Údajně se lidem pečující o blízkou osobu nekrátí předčasný důchod. Je to pravda?

Jestliže odejdete do předčasného důchodu, tak se Vám bude měsíční starobní důchod krátit z důvodu předčasnosti.

Co ovlivňuje výši předčasného důchodu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě), získané době pojištění v celých ukončených letech, a právě krácení za předčasnost.

Způsob krácení u předčasného důchodu

Krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Dle aktuálně platné legislativy, konkrétně § 36 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je krácení následující:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Důchodová kalkulačka

Orientační výpočty předčasného důchodu dle aktuálně platné legislativy si můžete provést v naší kalkulačce, viz: Kalkulačka předčasného důchodu

Péče o maminku jako náhradní doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek. V případě péče o maminku je to splnění druhého, třetího nebo čtvrtého stupně závislosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí