Potvrzení o zdanitelných příjmech

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci, kteří si budou sami podávat daňové přiznání za rok 2021, budou od zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Pro prokázání příjmů ze závislé činnosti pro daňové účely slouží právě potvrzení o zdanitelných příjmech, které vyhotovuje mzdová účetní. V případě, že si zaměstnanec podává sám daňové přiznání, a přitom pracoval během roku 2021 pro více zaměstnavatelů, bude tento daňový formulář potřebovat od všech zaměstnavatelů.

Jaké částky jsou v potvrzení?

Základními údaji v potvrzení o zdanitelných příjmech jsou: úhrn ročních hrubých mezd, částka uplatněných daňových slev, částka odvedené zálohové daně z příjmu během roku nebo částka čerpaných měsíčních daňových bonusů.

Dvoustránkový nebo čtyřstránkový formulář

Daňoví poplatníci pouze s příjmy ze závislé činnosti mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, ostatní daňoví poplatníci vyplňují standardní čtyřstránkový daňový formulář. Při příjmech ze závislé činnosti je nutné k daňovému přiznání vždy přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech.

Práce na dohody

Při práci na dohodu o provedení práce je možné obdržet odvedenou srážkovou daň v plném nebo alespoň částečném rozsahu zpět, podmínkou je vyplnění daňového přiznání, ke kterému je rovněž nutné přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Za rok 2021 se neplatí daň z příjmu až do ročního daňového základu 185600 Kč. Kdo má tedy roční daňový základ do této částky a zaplatil během roku nějakou srážkovou daň z brigád na dohodu o provedení práce, ten obdrží daňovou vratku ve výši souhrnné srážkové daně v měsících během roku 2021.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové doklady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí