Podepsané prohlášení k dani

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci mohou při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovat daňové slevy, na které mají nárok. Podmínkou je mít podepsané prohlášení k dani.

Růžový formulář prohlášení k dani je možné mít na dané období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě práce pro dva a více zaměstnavatelů současně je tedy dobré mít podepsané prohlášení k dani u zaměstnavatele, u kterého je vyšší hrubá mzda nebo vyšší odměna. Při podepsaném prohlášení k dani má každý zaměstnanec nárok na slevu na poplatníka. Pro rok 2022 se přitom měsíční sleva na poplatníka zvyšuje z 2320 Kč na 2570 Kč.

Praktický příklad

Paní Denisa pracuje pro zaměstnavatele LM na zkrácený úvazek, přičemž její hrubá měsíční mzda činí 24000 Kč. Pro zaměstnavatele RS pracuje paní Denisa na dohodu o pracovní činnosti a hrubá měsíční odměna činí 18000 Kč. Pro oba zaměstnavatele pracuje paní Denisa současně. Paní Denisa má prohlášení k dani podepsáno pouze u zaměstnavatele LM. Slevu na poplatníka tedy uplatňuje při výpočtu čisté mzdy pouze u zaměstnavatele LM. U zaměstnavatele RS již slevu na poplatníka uplatnit nemůže.

Více zaměstnání během roku

V případě, že zaměstnanec pracuje během roku pro více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou, tak je možné mít prohlášení k dani podepsáno u každého z nich. V takovém případě je možné posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021.

Praktický příklad

Zaměstnanec Miroslav pracoval v měsících lednu až květnu 2021 pro zaměstnavatele AB a od června do prosince 2021 pro zaměstnavatele XY. Pan Miroslav žádné jiné zdanitelné příjmy mimo příjmy ze zaměstnání během roku 2021 neměl. Pan Miroslav může tedy požádat zaměstnavatele XY o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové doklady

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí