Hrubá mzda versus mzdové náklady

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Zaměstnanec však obdrží na účet čistou mzdu a pro zaměstnavatele jsou rozhodující mzdové náklady.

Průměrná hrubá měsíční mzda za 3. čtvrtletí roku 2021 činila 37499 Kč. Zaměstnavatelé však platí za zaměstnance ještě povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění. Souhrnná sazba pojistného placeného zaměstnavatelem činí 33,8 %.

Minimální mzdové náklady zaměstnavatele jsou tedy u průměrné mzdy ve výši 50174 Kč. V praxi je to však samozřejmě ještě více, neboť zaměstnavatelé platí zaměstnanci dovolenou, pracovní pojištění, ochranné pomůcky…

Daně ze mzdy

Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemají vliv žádné další okolnosti jako je např. počet dětí. Sazba zdravotního pojištění je 4,5 % a sazba sociálního pojištění je 6,5 % z hrubé mzdy. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka. V roce 2021 činí sleva na poplatníka 2320 Kč. Pro rok 2022 se zvyšuje na 2570 Kč.

Průměrná čistá mzda

Při zohlednění pouze základní slevy na poplatníka činí čistá mzda u hrubé mzdy ve výši 37499 Kč částku 30068 Kč. Z hrubé mzdy je totiž sraženo 1688 Kč na zdravotním pojištění (37499 Kč × 4,5 %), 2438 Kč na sociálním pojištění (37499 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu ve výši 3305 Kč (37500 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2320 Kč).

Při stejně vysoké hrubé mzdě bude v roce 2022 čistá mzda o 250 Kč vyšší, tedy 30318 Kč, důvodem je právě zvýšení slevy na poplatníka. Poprvé bude vyšší čistá mzda za leden, kterou obdrží zaměstnanci v únoru.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí