Nezaměstnanost a daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za rok 2021 budou muset vyplnit a podat daňové přiznání i občané, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní a pobírají podporu v nezaměstnanosti. Pro daňové účely se totiž hodnotí celý kalendářní rok.

Pro daňové povinnosti a podání daňového přiznání za rok 2021 není rozhodující status daňového poplatníka ke konci roku 2021, ale zdali vzniká povinnost podat daňové přiznání, závisí na průběhu celého kalendářního roku. V několika praktických příkladech si ukážeme, kdy je potřeba podat daňové přiznání i při evidenci na úřadu práce koncem roku.

Příklad 1) Ukončení podnikání

Pan Jaroslav vykonával v měsících lednu až říjnu 2021 samostatnou výdělečnou činnost, kterou však z důvodů nízkých příjmů ukončí a od začátku listopadu bude v evidenci na úřadu práce a aktivně hledat zaměstnání. Pan Jaroslav musí za rok 2021 podat daňové přiznání bez ohledu na to, zdali se mu podaří do konce roku najít zaměstnání či nikoliv. Ukončení samostatné výdělečné činnosti v průběhu roku nezbavuje od základní daňové povinnosti – tj. podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmu.

Příklad 2) Dvě zaměstnání

Paní Kateřina pracovala během roku 2021 pro zaměstnavatele XY a během června až srpna i pro zaměstnavatele AB. Z hrubé mzdy ze zaměstnání pro zaměstnavatele XY i z dohody o pracovní činnosti pro zaměstnavatele AB bylo paní Kateřině odvedena zálohová daň z příjmu. Přestože je paní Kateřina od října nezaměstnaná, tak má povinnost za rok 2021 podat daňové přiznání, neboť alespoň v jednom měsíci pracovala pro dva zaměstnavatele současně, přičemž jí z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu. Aktuální nezaměstnanost nebo případný nástup do nového zaměstnání nemá na tuto skutečnost vliv.

Příklad 3) Dodanění životního pojištění

Paní Dita pracovala v roce 2021 pouze pro jednoho zaměstnavatele a nyní je nezaměstnaná. Vzhledem k tomu, že během roku 2021 předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění a musí zpětně dodanit uplatněné daňové odpočty v uplynulých letech, tak musí paní Dita podat daňové přiznání za rok 2021. Pobírání podpory v nezaměstnanosti během roku nepřináší daňovou úlevu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí