EU: Nejvyšší nezaměstnanost je v Řecku a Španělsku

čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V dubnu dosahovala míra nezaměstnanosti v členských zemích Evropské unie 7,3 %. Oproti dubnu loňského roku je tedy nezaměstnanost vyšší o 0,6 %. Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Polsku, v Česku a v Nizozemí.

Pro vlády všech členských zemí Evropské unie je nízká míra nezaměstnanosti jedním z nejdůležitějších cílů. Každé snížení míry nezaměstnanosti má velmi pozitivní vliv na celou národní ekonomiku. Každému nezaměstnanému je totiž vyplácena podpora v nezaměstnanosti a následně případně sociální dávky, což zvyšuje státní výdaje. Naproti tomu zaměstnaný člověk platí ze své mzdy daně a samozřejmě více utratí, což je rovněž velmi pozitivní pro národní ekonomiku. Nízká míra nezaměstnanosti zvyšuje ekonomické pozitivní klima ve společnosti a chuť utrácet a vznikají nové podnikatelské příležitosti.

Kdo je nezaměstnaný?

Dle metodiky Eurostatu se za nezaměstnaného považuje občan starší 15 let, který není zaměstnaný a je současně připraven k nástupu do práce do dvou týdnů a práci aktivně v posledních čtyřech týdnech hledá, přičemž míra nezaměstnanosti je potom podíl nezaměstnaných vůči celkové pracovní síle.

Nejnižší nezaměstnanost je v Polsku

V dubnu 2021 byla dle údajů Eurostatu (Pressemitteilung Nr. 63/2021) nejvyšší míra nezaměstnanosti v Řecku (15,8 % – poslední data jsou ovšem za leden 2021), ve Španělsku (15,4 %), v Itálii (10,7 %), na Kypru (9,4 %), ve Švédsku (9,1 %), ve Finsku (7,9 %), v Lotyšsku (7,8 %) a ve Slovensku (7,3 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v Polsku (3,1 %), v Česku (3,4 %), v Nizozemí (3,4 %), na Maltě (3,8 %), v Německu (4,4 %) a v Bulharsku (4,7 %).

Jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti?

V jednotlivých zemích EU se pobírá podpora v nezaměstnanosti při splnění zákonných podmínek různě dlouho. V Česku se pohybuje od 5 měsíců po 11 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání. Nejkratší podpůrčí dobu pro nárok na podporu v nezaměstnanosti mají v Česku občané mladší 50 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí