Invalidní důchod a nárok na podporu v nezaměstnanosti

štítky Invalidita Penze přečtete do minuty

foto: Dům financí

Mnozí invalidní důchodci si během pobírání invalidního důchodu přivydělávají. Jak to mají s případnou podporou v nezaměstnanosti?

Invalidní důchod prvního a druhého stupně je relativně nízký a současně se samotná doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně nehodnotí do doby pojištění pro účely starobního důchodu. Pro invalidního důchodce prvního a druhého stupně je tedy vhodné během pobírání invalidního důchodu vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění a z hrubé mzdy odvádět sociální pojištění.

Ztráta zaměstnání

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě ztráty zaměstnání, jestliže získali potřebnou dobu pojištění pro její přiznání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jestliže uchazeč o zaměstnání získal dobu pojištění v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech.

Příklad – práce na zkrácený úvazek

Pan Jaroslav pobírá invalidní důchod prvního stupně a pracoval poslední tři roky na zkrácený úvazek, nyní je bez zaměstnání. Pan Jaroslav bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění a splnil tedy podmínku minimální doby pojištění pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Příklad – práce na dohody

Paní Věra je v invalidním důchodu druhého stupně a pracuje dlouhodobě na dohody o provedení práce pro více zaměstnavatelů, přičemž každá hrubá měsíční odměna u každého zaměstnavatele je nižší než 10 tisíc Kč. Od červena 2021 již paní Věra nebude mít žádné zaměstnání, ale nárok na podporu v nezaměstnanosti mít nebude, protože nesplní podmínku pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí