Poradna: Jak postupovat, když nechci platit zdravotní pojištění?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Martin (32 let): Existuje nějaká možnost, aby mi z hrubé mzdy nebylo sráženo zdravotní pojištění? Chci si raději platit vlastní komerční pojištění.

Každý občan s trvalým pobytem v ČR musí být pojištěn u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu. Zdravotní pojištění si sami neplatí pouze státní pojištěnci, kteří nemají žádné příjmy podléhající platbě zdravotního pojištění. V praxi se nejčastěji jedná o penzisty, kteří pobírají pouze státní důchod, který nepodléhá odvodům na sociálním pojištění.

OSVČ, zaměstnanci i OBZP zdravotní pojištění platí

Všichni zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy zdravotní pojištění a ještě za ně zdravotní pojištění platí jejich zaměstnavatel. Sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnanci činí 4,5 % a zaměstnavatelé platí za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy. Zdravotní pojištění se platí i z práce na zkrácený úvazek. Zaměstnanec pracující pro dva zaměstnavatele současně, např. právě na zkrácený úvazek, tedy platí zdravotní pojištění z obou hrubých mezd. Jako zaměstnanci Vám tedy je Vaším zaměstnavatelem sraženo a odvedeno zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny, přičemž není možné, abyste se ze systému zdravotního pojištěné odhlásil. Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si zdravotní pojištění platí samy jako samoplátci.

Práce pouze na dohody

Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3499 Kč a méně. Zaměstnanci pracující pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení zdravotního pojištění (kteří nejsou státními pojištěnci) jsou však pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů a musí si zdravotní pojištění sami platit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí