Pojistné placené zaměstnavatelem

štítky Pojištění Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Sociální a zdravotní pojištění neplatí ze své hrubé mzdy pouze zaměstnanci, ale za zaměstnance povinné pojistné platí ještě zaměstnavatel.

Z hrubé mzdy je zaměstnanci zaměstnavatelem sraženo 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Povinné pojistné však platí ještě zaměstnavatelé za zaměstnance, a sice 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. Mzdové náklady zaměstnavatele tedy netvoří pouze hrubá mzda zaměstnance, ale právě i povinné pojistné placené za zaměstnance. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění přitom nemá vliv majetková nebo rodinná situace zaměstnance.

Pracovní dohody do limitu

Zaměstnavatelé neplatí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění, jestliže je jejich hrubá odměna do limitu, tj. z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti 3499 Kč a méně.

Příklad – Dvě zaměstnání

Zaměstnankyně Jitka pracuje pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. U zaměstnavatele AB má hrubou mzdu 21000 Kč a u zaměstnavatele XY má hrubou mzdu 23000 Kč. Sociální pojištění a zdravotní pojištění je paní Jitce sraženo z obou zaměstnání a oba zaměstnavatelé za ni rovněž ještě sociální a zdravotní pojištění platí.

Příklad – Nulová daň a pojistné

Zaměstnanec Lukáš má hrubou mzdu ve výši 15200 Kč, tj. na úrovni minimální mzdy. Při výpočtu daně z příjmu se uplatní sleva na poplatníka ve výši 2320 Kč a daň z příjmu je tedy nulová. Sociální i zdravotní pojištění je však panu Lukášovi sraženo ve standardní výši a povinné pojistné za zaměstnance platí i zaměstnavatel.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí