Kalkulačka OSVČ zdravotní pojištění za rok 2021 a záloha 2022

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na zdravotním pojištění v roce 2022 po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021“. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku.

Výše zálohy na zdravotním pojištění závisí na výši vyměřovacího základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ platit minimální měsíční zálohu. OSVČ s nízkým ziskem nebo ve ztrátě tedy platí minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Již za leden 2022 musí být zaplacena nová minimální měsíční záloha.

Výpočet

Hrubý zisk za rok 2021 (příjem − výdaj) 560000 Kč

Vypočtený vyměřovací základ 280000 Kč

Minimální vyměřovací základ 212646 Kč

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2021 280000 Kč

Výsledek

Zdravotní pojištění za rok 2021 37 800 Kč

Zbývá doplatit (−) / přeplatek (+) -600 Kč

Nová měsíční záloha v roce 2022 3 150 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP