Poradna: Sousedka odpracovala pouze 15 let a dostala důchod, jak je to možné?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jitka (62 let): V loňském roce jsem odešla do starobního důchodu, přičemž jsem pracovala celý život od ukončení střední školy s přestávkou při péči o narozenou dceru, tedy téměř 40 let. Sousedka však pracovala pouze asi 15 let a starobní důchod jí byl rovněž přiznán. Jak je to možné?

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout nejenom důchodového věku, ale i získat potřebnou minimální dobu pojištění, která aktuálně činí 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán.

Nepočítá se pouze práce

Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se nezapočítávají pouze odpracované roky nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, tedy období, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění. Do doby pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění. Potřebná minimální doba pojištění je tedy splněna i v případě, že součet náhradních dob je velmi významný.

Co jsou to náhradní doby pojištění?

Mezi náhradní doby pojištění patří při splnění zákonných podmínek např. doba studia před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Vaše sousedka tedy mohla získat potřebnou dobu pojištění právě získáním náhradních dob pojištění. Další možností je, že nějaké období pokryla dobrovolným důchodovým pojištěním. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, při splnění zákonných podmínek je možná i zpětná účast.

Nízká doba pojištění výrazně snižuje důchod

Získaná doba pojištění ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Vaše sousedka pravděpodobně splnila nutnou podmínku pro přiznání starobního důchodu těsně, bude mít tedy citelně nižší důchod než Vy, když jste pracovala celý produktivní život.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí