Výpočet řádného důchodu 2022

Výpočet důchodu v roce 2022 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2021. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech.

TIP! Spočítejte si osobní vyměřovací základ

Výpočet

První redukční hranice (do 17121 Kč) 17121 Kč

Druhá redukční hranice (od 17121 Kč do 155644 Kč) 6469 Kč

Výpočtový základ 23590 Kč

Procentní výměra za odpracované roky 64,5 %

Procentní výměra důchodu 15216 Kč

Základní výměra důchodu 3900 Kč

Měsíční důchod 19 116 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP