Výpočet řádného důchodu 2021

Výpočet důchodu v roce 2021 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2020. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech.

TIP! Spočítejte si osobní vyměřovací základ

Výpočet

První redukční hranice (do 15595 Kč) 15595 Kč

Druhá redukční hranice (od 15595 Kč do 141764 Kč) 6865 Kč

Výpočtový základ 22461 Kč

Procentní výměra za odpracované roky 64,5 %

Procentní výměra důchodu 14488 Kč

Základní výměra důchodu 3550 Kč

Měsíční důchod 18 038 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí