Poradna: Jsem na úřadu práce, musím vyplňovat daňové přiznání?

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Michal (56 let): Od září 2020 jsem na úřadu práce, samostatnou činnost tedy již nevykonávám, dle mého názoru tedy nemám žádné daňové povinnosti, je tomu tak?

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti i po část loňského roku musíte podat daňové přiznání za rok 2020, přestože jste nyní na úřadu práce. Povinnost podat daňové přiznání mají i OSVČ, jejichž roční hospodaření skončilo ztrátou. Ve Vašem případě je rozhodující daňová situace za loňský rok a nikoliv současná evidence na úřadu práce.

Slevu na poplatníka uplatníte ve výši 24840 Kč

V daňovém přiznání za rok 2020 se uplatní sleva na poplatníka vždy ve výši 24840 Kč, bez ohledu na skutečnost, jakou strukturu mají daňové příjmy nebo kolik měsíců byla vykonávána výdělečná činnost. Při nízkém hrubém zisku do 165600 Kč je z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daňová povinnost nulová, přesto je nutné daňové přiznání řádně a včas doručit na finanční úřad.

Vyplnění přílohy číslo jedna

Daňoví poplatníci s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyplňují vždy standardní čtyřstránkové daňové přiznání a současně i daňovou přílohou číslo jedna, ve které vypočtou základ daně ze samostatné činnosti.

Přiznáním to nekončí

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň v některém měsíci loňského roku je nutné vyplnit nejenom daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. V obou přehledech je potřeba správně uvést počet měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištěnízdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ se odvíjí od počtu měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Minimální měsíční vyměřovací základ za výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti za rok 2020 činí 17417,50 Kč u zdravotního pojištění a 8709 Kč u sociálního pojištění.

Nesplnění povinností je sankciováno

Neodevzdání všech tiskopisů včas je sankciováno, stejně tak nezaplacení nedoplatků na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění v zákonném termínu. Proto je potřeba si řádně splnit legislativní povinnosti i po ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí