Evidence na úřadu práce zvyšuje důchod

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V důchodových nárocích hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Jak se počítá evidence na úřadu práce do doby pojištění?

Od roku 2019 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby mohli dostávat starobní důchod na účet. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod více, než by mnozí žadatelé o starobní důchod čekali. Mezi náhradní doby pojištění patří v zákonném rozsahu i evidence na úřadu práce.

Hodnocení evidence na ÚP

Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Doba, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. I kvůli dvěma či třem měsícům je tedy s ohledem na důchodové nároky vhodné se registrovat na úřadu práce. Mezera v pojištění znamená nižší dobu pojištění a současně mezera v pojištění snižuje celkovou průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky.

Problém jménem dlouhodobá nezaměstnanost

V praxi mají dlouhodobě nezaměstnaní občané problémy s přiznáním starobního důchodu nebo mají starobní důchod následně nízký. I pro přiznání invalidního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku, např. občané starší 28 let musí v posledních deseti letech získat minimálně dobu pojištění v rozsahu pěti let. Občané starší 38 let splní potřebnou minimální dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. I s ohledem na důchodové nároky je vhodné v případě nezaměstnanosti intenzivně hledat práci a evidenci na úřadu práce zkrátit jen na pár měsíců, tedy dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí