Jak si žádat o pětistovku za den formou kompenzačního bonusu?

štítky Koronavirus Právo čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Do 5. ledna 2021 si mohou z důvodu epidemie koronaviru žádat zejména OSVČ o kompenzační bonus za období od 5. října do 4. listopadu 2020. Nárok na kompenzační bonus není automatický, je nutné splnit zákonné podmínky.

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na kompenzační bonus za příslušné kalendářní dny v případě, že jejich činnost je zakázána nebo omezena opatřeními přijatými státní správou k ochraně obyvatelstva před epidemií koronaviru. Při splnění podmínek v zákoně o kompenzačním bonusu č. 461/2020 mají na kompenzační bonus nárok i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod nebo společníci společnosti s ručením omezeným. Kompenzační bonus činí 500 Kč za každý den v období od 5. října do 4. listopadu 2020.

Podmínky pro OSVČ

Subjektem kompenzačního bonusu může být jen OSVČ, která ke dni 5. října 2020 byla osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona o důchodovém pojištění nebo osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. březnu 2020. Předmětem kompenzačního bonusu je rovněž výkon samostatné výdělečné činnosti za kalendářní dny, ve kterých byla tato činnosti alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřeními orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci koronaviru vztahující se na:

  • odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu (nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli)
  • osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána (nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde)

Jak je to s nárokem za další dny?

V první žádosti je možné nárokovat kompenzační bonus za období od 5. října do 4. listopadu, tedy maximálně za 31 dní, v takovém případě by činila částka kompenzačního bonusu 15500 Kč (500 Kč × 31 dní). Kompenzační bonus bude vyplácen i za období po 4. listopadu, bude nutné opět splnit příslušné podmínky a o kompenzační bonus si zažádat v pozdějších termínech (druhá vlna do 22. 1. 2021).

Povinné je vyplnění čestného prohlášení

Nejjednodušší je si stáhnout vzor žádosti o kompenzační bonus z internetových stránek finanční správy, případně si lze zažádat individuální formou za podmínky uvedení všech potřebných údajů. Vyplněnou žádost včetně příslušného čestného prohlášení, že OSVČ splňuje zákonné podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu je potřeba zaslat na příslušný finanční úřad.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí