Výplata pětitisícového příspěvku penzistům pod lupou

štítky Koronavirus Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Epidemie koronaviru samozřejmě značně dolehla i na penzisty, vláda proto rozhodla o vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5000 Kč. Jak bude tento příspěvek vyplacen?

Nárok na pětitisícový příspěvek mají všichni penzisté, tedy nejenom příjemce starobního, ale i invalidního či pozůstalostního důchodu. Pro obdržení jednorázového příspěvku není potřeba činit žádné speciální administrativní kroky nebo vyplňovat nějaký formulář. Peníze budou zaslány všem důchodcům automaticky. Jednorázový příspěvek (lidově nazývaný rouškovné) bude vyplácen stejným způsobem jako standardní důchod, tedy buď na účet, nebo formou poštovní poukázky.

Výplata proběhne v prosinci

Zatímco státní důchody se valorizují až od lednové splátky důchodu, tak pětitisícový příspěvek se bude vyplácet během prosince. Na výši jednorázového příspěvku nemá vliv, jak vysoký státní důchod se pobírá ani majetková či životní situace. Částka příspěvku je pro všechny penzisty stejně vysoká. U valorizace tomu tak není, neboť ve stejné částce se zvyšuje pouze základní výměra důchodu (pro rok 2021 o 60 Kč), procentní výměra důchodu se pro rok 2021 zvyšuje o 7,1 %, takže v korunovém vyjádření si více polepší příjemci vyššího státního důchodu.

Přiznání příspěvku během roku

Nárok na jednorázový pětitisícový příspěvek má příjemce státního důchodu z důchodového pojištění, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020. Není tedy nutné pobírat státní důchod po celý rok 2020. Příjemci více důchodů současně obdrží 5000 Kč jenom jednou. Částka jednorázového příspěvku se nepočítá do rozhodných příjmů ovlivňujících nárok na státní dávky (např. příspěvek na bydlení).

Praktický příklad

Paní Gabriela pobírá po celý letošní rok vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi. I paní Gabriela bude mít nárok na jednorázový pětitisícový příspěvek. Pobírání dvou důchodů není překážkou pro obdržení tohoto příspěvku, částku 5000 Kč však obdrží paní Gabriela jenom jednou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí