Nemožnost výpovědi z důvodu neplacení

štítky Právo Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Epidemie koronaviru má finanční dopad na řadu rodin. Jedním z legislativních opatření bránících propadnutí jednotlivců či rodin do velkých finančních problémů je ochrana nájemců dle zákona upravující dopad epidemie na nájemce.

Dle zákona č. 209/2020 Sb. nemůže pronajímatel v ochranné době nájem jednostranně ukončit z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo: a) v rozhodné době b) převážně v důsledku omezení plynoucího z důvodu epidemie koronaviru Rozhodnou dobou se přitom rozumí období doba ode dne 12. 3. 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději do 31. 7. 2020. Ochrannou dobou se přitom rozumí doba do 31. 12. 2020.

Nemožnost zvýšení nájemného

Dle nařízení vlády ze dne 23. 4. 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, nelze nájemné po dobu od dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii koronaviru zvyšovat.

Výpověď z jiných důvodů

Pronajímatel však může i během rozhodného období ukončit nájem z jiných důvodů, např. z důvodu hrubého porušení povinnosti nájemce. V případě, že není v nájemní smlouvě sjednána delší výpovědní lhůta, potom pro výpověď plyne standardní tříměsíční výpovědní doba. V odůvodněných případech může dát výpověď pronajímatel i bez výpovědní doby, např. pokud nájemce poškozuje byt nenapravitelným způsobem nebo způsobuje-li závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v době bydlí.

Pečlivý výběr nájemce

Pořízení investičního bytu přináší majiteli nejenom možnost zajímavého pravidelného pasivního příjmu, ale současně i starosti. Při výběru nájemce je vhodné postupovat velmi pečlivě. Někteří investoři upřednostňují seriózní zájemce o dlouhodobý nájem i za cenu nižšího měsíčního zisku formou nájemného. Výnosnost u dlouhodobého pronájmu je sice v praxi zpravidla nižší, neboť někteří pronajímatelé během let nájemné spolehlivým nájemců nezvyšují, současně však kvalitní výběr nájemce eliminuje riziko poškození nemovitosti, případné stížnosti od sousedů nebo měsíční výpadky z důvodu ukončení nájmu problémovému nájemci a hledání nového nájemce.

Petr Gola

Další články k tématu Nájemní bydlení

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí