Investice do nemovitosti v 10 bodech

štítky Daně Hypoteční úvěry Investice Realitní trh Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Velkou výhodou investice do nemovitosti je její srozumitelnost. Jednotlivci a rodiny v dobré finanční kondici uvažují o koupi nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo zhodnocení v čase a následném prodeji se ziskem. Co je dobré vědět o takové investici?

Žádná investice není bezriziková, proto ani investice do nemovitosti není vždy paušálně zisková. Každou investici je vhodné předem důkladně promyslet a pečlivě zvážit všechny okolnosti.

1) Při brzkém prodeji se platí daň z příjmu

Pokud dojde k prodeji bytu nebo domu do pěti let od jeho pořízení, tak dosažený zisk z této transakce podléhá dani z příjmu fyzických osob. Případnou platbu daně z příjmu je tedy vhodné zohlednit při plánování prodeje. „Investiční nemovitosti neslouží k vlastnímu bydlení, proto se zde neuplatňuje pro daňové účely dvouletý časový test, ale pětiletý," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

2) Daň z nemovitých věcí platí majitel

Majitel nemovitosti platí každoročně daň z nemovitých věcí. V případě pronajímání nemovitosti nepřechází tato povinnosti nájemce. Za neplnění daňových povinností hrozí sankce, proto je vhodné si je vždy splnit. „Daňové přiznání se však podává jenom jednou, v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností, daň se platí do konce května a poštovní poukázky zasílají finanční úřady," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

3) Daň z nabytí nemovitých věcí

Z úplatného pořízení nemovitosti se jednorázově odvádí 4% daň z nabytí nemovitých věcí, kterou vždy platí kupující. Nerozhoduje přitom, zdali nemovitosti slouží k vlastnímu bydlení nebo k pronájmu.

4) Ztráta nesnižuje daňový základ

Jestliže dojde ke ztrátovému prodeji nemovitosti, tak tato ztráta nesnižuje celkový roční daňový základ. I u pronajímané nemovitosti může dojít k finančním problémům, jestliže nájemce neplní své smluvní povinnosti. „V praxi se většinou osvědčuje kupovat nemovitost v lokalitě blízko bydliště, aby kupní cena odpovídala skutečné situaci na trhu a případné problémy s nájemci se daly operativně řešit," doporučuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

5) Zdanění příjmu z pronájmu

Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu je potřeba každoročně uvádět do daňového přiznání, je zapotřebí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář , a to včetně přílohy číslo dva daňového přiznání. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.

6) Hypotéka bez odpočtu

Roční základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z hypotéky až o částku 300000 Kč. „To však neplatí u investiční nemovitosti, neboť není řešena vlastní bytová situace poplatníka a nejsou splněny podmínky § 15 zákona o dani z příjmu," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

7) Nutnost daňového přiznání

Zaměstnanci s příjmy z pronájmu nemohou zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání. Stejná situace platí v případě prodeje nemovitosti, u kterého není dodržen časový test pro daňové osvobození.

8) Neplacení pojistného

Výhodou příjmu z pronájmu je i nižší zdanění, než je tomu u příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, neboť příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá platbě sociálního pojištění ani zdravotního pojištění. „Příjmy z pronájmu či prodeje nemovitosti se navíc nehodnotí pro účely platby 7% solidární daně z nadstandardních příjmů," upřesňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

9) Rekonstrukce je rok od roku dražší

Při plánování pořízení nemovitosti je vhodné počítat s tím, že jakékoliv rekonstrukce jsou rok od roku dražší a služby kvalitních řemeslníků značně rostou, stejně jako mzdy. „V praxi to znamená, že v některých případech je celková cena již zrekonstruované nemovitosti nižší než nezrekonstruované se započtením právě nákladů na rekonstrukci," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

10) O úspěchu rozhoduje lokalita

O možném výnosu z pronájmu nebo z případného prodeje rozhoduje nejvíce lokalita nemovitosti. Každou nemovitost lze opravit a zútulnit, avšak nemovitost na špatné adrese lze obtížně pronajmout. Současně však jednoznačně platí, že i pořizovaná investiční nemovitost musí odpovídat rodinné finanční situaci.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí