Jak snižuje spoření na penzi daň z příjmu?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Spoření na penzi je dlouhodobou záležitostí, kterou ve vybraných produktech podporuje i stát. Kdo má nárok na daňovou úsporu za rok 2019?

Mezi nezdanitelné položky snižující roční daňový základ patří i vlastní vklady na smlouvu o penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření. Pro daňové účely se však hodnotí měsíční vklady nad 1000 Kč. Do částky 1000 Kč jsou totiž tyto finanční produkty podporovány formou státního příspěvku. Aktuálně již nelze penzijní připojištění uzavřít.

Daňový odpočet až 24000 Kč

Za rok 2019 je možné si snížit daňový základ až o 24000 Kč. Při pravidelném měsíčním spoření je v takovém případě potřeba na smlouvu posílat 3000 Kč a více. Pro účely daňového odpočtu se hodnotí i mimořádné vklady koncem roku při dobré finanční situaci.

Měsíčně se daňová povinnost nesnižuje

Ani jedna nezdanitelná položka uvedená v § 15 zákona o dani z příjmu nesnižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob během roku. Všechny daňové odpočty je možné uplatnit až za celý kalendářní rok. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 Kč.

Roční zúčtování daně

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a mzdové účetní či mzdovému účetnímu doručí příslušné potvrzení od penzijní společnosti. Zaměstnanci, kteří budou za rok 2019 uplatňovat daňové odpočty, budou mít za rok 2019 nárok na daňovou vratku.

Daňové přiznání

Zaměstnanci, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání (např. z důvodu práce pro dva zaměstnavatele současně nebo z důvodu příjmů z pronájmu) a všechny osoby samostatně výdělečně činné (bez ohledu na to, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost) uplatní daňové odpočty v daňovém přiznání. Při zpracování daňového přiznání je potvrzení od penzijní společnosti nedílnou přílohou daňového přiznání.

Výdělek po část roku

Daňové odpočty se uplatní za celý kalendářní rok 2019 v plné výši, i když zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku. V praxi mají při splnění zákonných podmínek nárok na daňové odpočty i absolventi, kteří nastoupili do prvního zaměstnání po letních prázdninách.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP