Rozdílné sazby výdajového paušálu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňující výdajový paušál neuplatní výdaje vždy ve stejné procentní sazbě. Výdajový paušál se totiž pro jednotlivé činnosti liší. Za rok 2018 je možné uplatnit výdajový paušál v sazbě 80 %, 60 %, 40 % a 30 %.

Osoby samostatně výdělečně činné mohou uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo výdajovým paušálem. Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit. Jaké jsou sazby výdajového paušálu za kalendářní rok 2018?

  • V sazbě 80 % je možné výdajový paušál uplatnit pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného. Za kalendářní rok 2018 je možné uplatnit výdaje pouze do částky 800 000 Kč.
  • V sazbě 60 % se uplatní výdajový paušál pro příjmy živnostenského podnikání. Nejvýše potom za rok 2018 v částce 600 000 Kč.
  • V sazbě 40 % se uplatní výdajový paušál z jiných příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (tedy i z těch, pro které není zapotřebí živnostenské oprávnění), nejvýše je takto možné uplatnit výdaje ve výši 400 000 Kč.

Při uplatnění výdajů paušálem je nutné vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné výdělečné činnosti, pro potřebné účely vystačí např. soubor v excelu.

Příjem z nájmu – 30% výdajový paušál

Stejná sazba výdajového paušálu je pro příjmy z nájmu zařazeného v obchodním majetku, které se zdaňují dle § 7 zákona o dani z příjmu i pro příjmy z nájmu dle § 9. V obou případech je možné uplatnit výdaje v sazbě 30 %.

V paušálu jsou všechny výdaje

Při uplatnění výdajového paušálu je potřeba počítat s tím, že nad rámec výdajového paušálu není možné uplatnit žádné další výdaje navíc. Ve výdajovém paušálu jsou již úplně všechny výdaje. Výdajový paušál nemohou využít podnikatelé, kteří jsou povinni vést účetnictví. Povinnost vést účetnictví je vymezena v zákoně o účetnictví. V praxi je nejčastějším důvodem pro povinnost vést účetnictví pro podnikatele:

  • zapsání v obchodním rejstříku
  • dosažení obratu za bezprostředně předcházející kalendářní rok ve výši 25 mil. Kč
  • členství ve sdružení, kde jeden z členů má povinnost vést účetnictví

Výdajový paušál mohou však uplatnit i OSVČ, které jsou plátci DPH, kteří však musí vést potřebnou evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí