Jak uplatnit výdaje u pronájmu?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Veškerá daňová agenda spojená s příjmy z pronájmu může být při využití výdajového paušálu jednoduchá. Výdaje nemusí být uplatněny ve skutečné výši, ale je možné uplatnit 30% výdajový paušál.

Výdaje paušálem se vyplatí využít zejména v případě, že skutečné výdaje jsou nižší než vypočtená částka paušálem. I když jsou skutečné výdaje nepatrně vyšší, tak někteří majitelé nemovitosti využívají výdajový paušál. Důvodem je jednoduchost a jednoznačnost. Majitelé nemovitosti si v takových případech nemusí lámat hlavu, zdali jsou výdaje daňově uznatelné či nikoliv. Při využití výdajového paušálu se ušetří za účetní služby, neboť veškerou daňovou agendu je možné zvládnout svépomoci. Způsob uplatnění výdajů nelze změnit zpětně.

Pro uplatnění paušálu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Výdaje paušálem může tedy uplatnit nejenom zaměstnance mající příjmy z nájmu, ale i např. penzista s příjmy z nájmu či student s příjmy z nájmu.

Praktický příklad

Paní Brázdová bude mít roční příjmy z nájmu ve výši 100 000 Kč. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Daňový základ dle § 9 zákona o dani z příjmu bude tedy 70 000 Kč (100 000 Kč – 30 000 Kč).

Praktický příklad

Pan Novák bude mít za rok 2018 roční příjem z pronájmu ve výši 1 400 000 Kč. Výdaje však budu moci počítat maximálně z částky 1 000 000 Kč. Pro kalendářní rok 2018 platí totiž miliónový strop pro příjmy z nájmu. Pan Novák bude moci uplatnit výdaje pouze v částce 300 000 Kč (30 % z 1 000 000 Kč).

Povinnosti při vedení skutečných výdajů

Majitelé nemovitosti mající příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, kteří neuplatňují výdaje paušálem, musí vést skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. V těchto případech je tedy nutné vést záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváření, evidenci o pohledávkách a dluzích ve zdaňovacím období. Kdo se rozhodne vést účetnictví, ten musí postupovat podle těchto předpisů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí