Jaké daně se platí při koupi nemovitosti?

štítky Daně Nakupování čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Realitní trh je stále v pohybu. Kupující si pořizují byt či dům nejenom za účelem bydlení, ale i za účelem investice. Pravidelný příjem z pronájmu může přinášet zajímavé zhodnocení. Ceny nemovitosti stále stoupají, proto někteří majitelé nemovitosti uvažují o prodeji. Jaké daně platí kupující a prodávající?

Bez daňových starostí se neobejde žádný nákup nemovitosti. Daňové zatížení se však liší dle situace. V praxi se může platit daň z nabytí nemovitých věcí, daň z příjmu fyzických osob a daň z nemovitých věcí. I v případě obdržení nemovitosti darem od rodičů nebo v případě dědictví během roku 2018 je nutné do konce ledna 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z příjmu se však v těchto případech neplatí. „Platba daně z nabytí nemovitých věcí a daně z příjmu fyzických osob je jednorázovou záležitostí, daň z nemovitých věcí se však platí každoročně," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující

Při úplatném převodu nemovitosti je nutné počítat s platbou daně z nabytí nemovitých věcí, kterou od listopadu 2016 platí vždy kupující. V případě nezaplacení daně z nabytí nemovitých věcí je vymáhání dluhu u majitele nemovitosti relativně snadné. Sazba daně činí 4 % ze základu daně, kterým je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (např. náklady za znalecký posudek). Platbu daně z nabytí nemovitých věcí je nutné zahrnout do celkových nákladů na pořízení nemovitosti. Z převodu družstevního bytu se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí. „Při plánování pořízení nemovitosti v osobním vlastnictví na hypotéku je vhodné mít určitou vlastní finanční hotovost minimálně právě na platbu daně z nabytí nemovitých věcí a odměny realitní kanceláři," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Kdy se platí daň z příjmu fyzických osob?

Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, tak příjem získaný z prodeje bytu či domu podléhá dani z příjmu fyzických osob. Jedná se o příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Aby příjem z prodeje nemovitosti nepodléhal dani z příjmu, tak musí být splněn časový test. Příjem z prodeje nemovitosti je od daně z příjmu osvobozen, když měl prodávající v prodané nemovitosti bydliště alespoň dva roky bezprostředně před prodejem. Jestliže jsou peníze z prodeje nemovitosti použité na uspokojení vlastních bytových potřeb, tak není nutné dodržet dvouletý časový test. U prodaných nemovitostí, u kterých není splněna podmínka bydliště, se daň z příjmu z prodeje neplatí, když k prodeji nemovitosti dojde po uplynutí pěti let.

Povinnost podat daňové přiznání

V případě, že má kupující povinnost platit daň z příjmu fyzických osob, potom si musí sám podat daňové přiznání, k daňovému přiznání se vyplňuje příloha číslo dvě. Za zaměstnance v takovém případě nemůže provést mzdová účetní roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání si zaměstnanci vyžádají od mzdové účetní potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy. Protože se z příjmu plynoucího z prodeje nemovitosti neplatí sociální pojištění, tak tento vysoký příjem nemá žádný vliv na výpočet budoucího důchodu nebo nemocenských dávek. „Platba 15% daně z příjmu značně snižuje čistý zisk z prodeje nemovitosti, pokud je to tedy trochu možné, tak je dobré splnit časový test a vyhnout se tak daňové povinnosti," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí