Zaměstnanec může dát výpověď bez uvedení důvodu

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Jestliže chce zaměstnanec z různých důvodů pracovní poměr ukončit, potom tak může učinit kdykoliv. Písemnou výpověď podanou zaměstnavateli nemusí zaměstnanec zdůvodňovat. Výpovědí však nelze pracovní poměr ukončit ihned.

Ekonomické podmínky jsou v Česku příznivé a mzdy rostou. Přestože jsou někteří zaměstnanci ve firmě spokojeni, tak podávají výpověď, aby mohli co nejdříve nastoupit u jiného zaměstnavatele, který jim nabízí ještě lepší finanční podmínky. Při podání výpovědi však musí zaměstnanci počítat s dodržením dvouměsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Výpověď podaná zaměstnancem může být napsaná např. jednou větou a bez udání důvodu. Zaměstnanci, kteří chtějí pracovní poměr rychle ukončit, by se však měli se svým zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou.

Praktický příklad

Pan Novák pracuje již šest let u zaměstnavatele A. Začátkem června 2017 obdržel pan Novák pracovní nabídku od zaměstnavatele B, který mu nabízí hrubou mzdu vyšší o 6 000 Kč měsíčně. Zaměstnanec Novák chce k zaměstnavateli B nastoupit co nejdříve, protože si polepší nejenom finančně, ale dojíždění do práce zabere méně času. Jaké má pan Novák možnosti?

a) Pokud by podal pan Novák standardní výpověď začátkem června, tak by pracovní poměr u zaměstnavatele A trval až do konce srpna 2017.

b) Pan Novák byl výborný zaměstnanec a zaměstnavatel A byl s ním vždy velmi spokojen a chtěl by, aby dále pan Novák v práci pokračoval. Finanční nabídce zaměstnavatele B však nemůže zaměstnavatel A konkurovat. Nechce panu Novákovi dělat problémy, a proto souhlasí s ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou ke konce června. Pan Novák je rád, že mu zaměstnavatel A vyšel vstříc a po celý červen bude svého nástupce pečlivě zaučovat.

S odvoláním výpovědi musí souhlasit i zaměstnavatel

Někteří zaměstnanci podají výpověď v práci unáhleně kvůli nějakému jednorázovému problému. Pokud však nesouhlasí zaměstnavatel s odvoláním výpovědi, tak po podání výpovědi zaměstnancem běží standardní výpovědní doba, přestože si to zaměstnanec již rozmyslel. Z tohoto důvodu není dobré podávat výpověď ukvapeně a tento závažný krok je dobré si důkladně promyslet.

Nižší podpora v nezaměstnanosti

V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec podá výpověď, protože má domluvené jiné místo, přičemž však po podání výpovědi se nástup do nové práce neuskuteční. V takových případech je nutné počítat s tím, že podpora v nezaměstnanosti je po celou podpůrčí dobu (liší se dle věku uchazeče o zaměstnání) vyplácí pouze ve výši 45 % z předchozího příjmu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí