Placení zdravotního pojištění u studentů

štítky Pojištění Zdraví čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Za státní pojištěnce se přitom považují i nezaopatřené děti do 26 let věku. Jak je to s placením zdravotního pojištění studentů při zaměstnání? Jak se počítají prázdniny?

Stát platí zdravotní pojištění za studenty i během letních prázdnin. Za úspěšné maturanty platí stát zdravotní pojištění i během posledních prázdnin v červenci a srpnu, jestliže během letních prázdnin není vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Při ukončení studia na vysoké škole je státem placeno zdravotní pojištění ještě následující měsíc po ukončení studia na vysoké škole, pokud není vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění.

Sazba zdravotního pojištění

Pracující studenti platí ze svého příjmu zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci (tedy 4,5 % ze své hrubé mzdy), protože jsou však současně státními pojištěnci, tak platí pro ně určité výhody. Za zaměstnance musí zdravotní pojišťovna vždy obdržet zdravotní pojištění vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy), přičemž zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance vždy 9 % z jeho hrubé mzdy a doplatek do částky 1 485 Kč jde na vrub zaměstnance. U pracujících studentů toto opatření neplatí a zdravotní pojištění se u zaměstnaného studenta vypočítává vždy ze skutečné hrubé mzdy.

Praktický příklad

Studentka vysoké školy Zdráhalová pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč. Na zdravotním pojištění je jí z hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč). Kdyby slečna Zdráhalová nebyla studentkou a pracovala na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč, potom by ji bylo zaměstnavatelem sraženo zdravotní pojištění ve výši 585 Kč (1 485 Kč – (10 000 Kč × 9 %), protože zdravotní pojišťovna musí obdržet alespoň 1 485 Kč a zaměstnavatel platí vždy 9 % a doplatek u nižší mzdy je na straně zaměstnance.

Práce na pracovní dohody

Mnozí studenti si přivydělávají na pracovní dohody. Z dohody o provedení práce se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Pracující studenti s měsíční odměnou do limitu tedy nemusí z měsíční odměny platit zdravotní pojištění a mají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny, neboť zdravotní pojištění za ně platí stát. Ostatní zaměstnanci pracující na pracovní dohody s měsíční odměnou do limitu, kteří nejsou současně považováni za státní pojištěnce, se placení zdravotního pojištění nevyhnou, protože jsou v registru zdravotní pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů s povinností platby zdravotního pojištění v letošním roce ve výši 1 485 Kč měsíčně.

Petr Gola

Další články k tématu Příjmy při studiu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP