Pobírání příspěvku na péči na dítě

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Finance
Vydáno: 14. dubna 2017 0:00:00
zdroj: pixabay.com

Nárok na příspěvek na péči má již dítě starší jednoho roku, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby, nejčastěji tedy rodičů. Z příspěvku na péči je financována tato péče. Jak je příspěvek vysoký? Může rodič během péče pracovat?

O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném úřadu práce. Pro přiznání příspěvku na péči se hodnotí schopnost zvládání základních potřeb. Výše příspěvku se liší v závislosti na přiznaném stupni závislosti. U dětí do 18 let činí měsíční příspěvek na péči:

  • 3 300 Kč u závislosti prvního stupně
  • 6 600 Kč u závislosti druhého stupně
  • 9 900 Kč u závislosti třetího stupně
  • 13 200 Kč u závislosti čtvrtého stupně

Při splnění legislativních podmínek (zejména nízkého rozhodného příjmů) může být příspěvek na péči u dětí do 18 let věku zvýšen o 2 000 Kč.

 

Statut pečující osoby

Za rodiče pečujícího o závislé dítě do 10 let platí zdravotní pojištění stát a tato doba je mu hodnocena jako náhradní doba pojištění, a to bez ohledu na stupeň závislosti. U starších dětí se musí jednat o II., III. nebo IV. stupeň závislosti. Pečující osoba si může během péče i přivydělat. Z případného příjmu je však standardně odváděno zdravotní i sociální pojištění.

 

Možnost volby pro důchodové účely

Zpravidla je příjem během péče o závislé dítě nízký, neboť rodič pracuje často pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek. Žadatel o starobní důchod si tak při výpočtu starobního důchodu může vybrat, zdali se mu období péče o závislé dítě bude hodnotit jako vyloučená doba pojištění nebo se budou příjmy započítávat. Při nízkých příjmech během péče o závislou osobu je vhodné využít institut vyloučené doby pojištění.

 

Praktický příklad

Paní Krátká pečuje o syna Jana (8 let) v I. stupni závislosti. Paní Krátká pracuje pouze dvě až tři hodiny denně na dohodu o pracovní činnosti. Z měsíční odměny je tak paní Krátké odvedeno 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění. Protože je paní Krátká pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem, tak se zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, což je pro ni výhodné, neboť její měsíční odměna je nižší než minimální vyměřovací základ ve výši 11 000 Kč. Pokud by paní Krátká nebyla státním pojištěncem, tak by se zdravotní pojištění vypočítávalo z částky 11 000 Kč bez ohledu na skutečnou výši měsíční odměny.

Reklama

Další články tématu

Mateřská a daně

Při nástupu na mateřskou v průběhu roku 2017 je vhodné si následně podat daňové přiznání za rok...

Důchodové nároky maminek

Pro přiznání státního důchodu musí být splněna potřebná doba pojištění, která se každoročně...

Zdravotní pojištění maminek

Maminky nebo tatínci pečující o dítě mají při splnění zákonných podmínek vyřešen svůj pojistný...

Výdělek během mateřské a rodičovské dovolené

Za jakých podmínek si může maminka během mateřské nebo rodičovské dovolené přivydělat? Jaké daně...

Témata

Dvě zaměstnání

Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele současně si musí sami podat daňové přiznání, pokud...

Výdaje na dovolenou

Krásná a pohodová rodinná dovolená je cílem všech rodičů. Dovolená na dluh je však špatným...

Život s dluhy

Vysoké zadlužení je nepříjemné pro rodinu, firmu i stát. Nemožnost splácet závazky může vést k...

Prodej nemovitosti

Při dodržení časového testu je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických...

Čestné prohlášení a daně

Pro uplatnění některých daňových slev nebo důchodových nároků je potřeba doručit mzdové účetní...

Reklama
Reklama

Důchodové nároky

Podmínky pro státní penzi

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2017. Jak se jednotlivé příjmy přepočítávají? Kdo má na důchod nárok? Mají penzisté daňové povinnosti?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky