Prodej bytu či domu a daň z příjmu

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Prodeji vlastní nemovitosti je potřeba věnovat vždy dostatečnou pozornost i s ohledem na daňové povinnosti. Při nesplnění zákonných podmínek se příjem z prodeje bytu nebo domu uvádí do daňového přiznání a z prodeje se platí daň z příjmu.

Investování do vlastní nemovitosti za účelem jejího zhodnocení v čase je velmi oblíbené. Zrenovování nebo vylepšení nemovitosti na dobré adrese při atraktivní pořizovací ceně přináší v čase zajímavý zisk. Aby se z prodeje vlastního bytu, domu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, neplatila daň z příjmu, tak musí být splněny zákonné podmínky dle § 4 zákona o dani z příjmu.

Bydliště 2 roky

Když má prodávající ve vlastní nemovitosti bydliště dva rok bezprostředně před prodejem nemovitosti, tak se z příjmů z prodeje vlastního bytu nebo domu daň z příjmu neplatí. Bydliště může být rozdílné od adresy trvalého bydliště. Bydlištěm je adresa, kde se skutečně bydlí a může být odlišná od trvalého bydliště, na to je potřeba pamatovat, zejména v době, kdy řada občanů z důvodu častější změny zaměstnání bydlí v jiném městě, než má trvalé bydliště (např. nadále u rodičů).

Praktický příklad 1)

Pan Novák pořídil vlastní byt, ve kterém měl bydliště po dobu 3 let, tento byt v roce 2014 prodal. Příjem z prodeje bytu je od daně osvobozen a tento příjem nebude pan Novák uvádět do daňového přiznání.

Nesplnění lhůta a daňové osvobození

Když jsou peníze z prodeje vlastního bytu nebo domu použité na pro uspokojení bytových potřeb občana, tak není potřeba dodržet časový test dvou let a přitom se z příjmu z prodeje nemovitosti nebude platit daň z příjmu.

Praktický příklad 2)

Paní Černá bydlela ve vlastním bytě v Ostravě pouze jeden rok, následně se však přestěhovala za prací do Plzně, kde si koupila byt z peněz za prodej vlastního bytu v Ostravě. Protože řešila paní Černá vlastní bytovou potřebu, tak nebude z příjmu z prodeje vlastního bytu v Ostravě platit daň z příjmu fyzických osob, i když není splněna podmínka dvou let.

Vlastnictví 5 let a příjem se nedaní

Někteří občané mají více vlastních nemovitostí a některé pronajímají. Při pronájmu nemovitosti nemůže být splněna podmínka bydlení v dané nemovitosti. Když se nesplní dvouletá podmínky bydlení v nemovitosti, tak se z příjmu z prodeje vlastní nemovitosti neplatí daň z příjmu, jestliže je splněna podmínka vlastnictví dané nemovitosti v délce více než 5 let. Tato zákonná podmínka je v praxi nejčastěji využívána při prodeji vlastní nemovitosti původně určené k pronájmu nebo k rekreaci, kde není možné splnit podmínku bydlení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP