Kdy se platí daň z příjmu z prodeje pozemku?

štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro lidi mající volné peněžní prostředky je investice do pozemku velmi atraktivní. Ať už z důvodu pořízení vlastního domu na daném pozemku v budoucnu nebo z důvodu zhodnocení v čase a jeho prodeji. Nebo za účelem darování pozemku v budoucnu dětem či vnukům. Jak je to s daněmi při prodeji pozemku?

Pro pozemky je stanovena pětiletá zákonná lhůta, aby se z prodeje z pozemku neplatila daň z příjmu fyzických osob. Tato lhůta je stanovena v § 4, písmena 1b) zákona o dani z příjmu. Když tedy mezi pořízením pozemku a jeho prodejem neuplynula pětiletá lhůta, tak je potřeba zahrnout příjem z prodeje pozemku do daňového přiznání.

Praktický příklad 1)

Paní Pokorná si koupila v roce 2012 pozemek, že na něm bude v budoucnu stavit. Následně však své plány musela změnit, neboť se z osobních důvodů přestěhovala do jiného města. Proto paní Pokorná pozemek v roce 2014 prodala. Příjem z prodeje pozemku bude muset paní Pokorná zahrnout do daňového přiznání za rok 2014.

Jak se příjem z prodeje pozemku zdaňuje?

Příjem z prodeje pozemku je příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. V daňovém přiznání je možné uplatnit výdaje. Dílčím základem daně z příjmu dle § 10 je následně příjem z prodeje pozemku ponížený o nákupní cenu pozemku a různé poplatky. Jestliže dochází k prodeji pozemku v časové tísni a pozemek je prodán za nižší cenu, než za jakou byl pořízen, tak je potřeba počítat s tím, že nelze celkový základ daně ponížit o ztrátu z prodeje pozemku. Při nedodržení pětileté lhůty, je tak nutné vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání a zisk z prodeje pozemku zdanit.

Praktický příklad 2)

Paní Pokorná pořídila pozemek v roce 2012 za 610 000 Kč a v roce 2014 pozemek prodala za 790 000 Kč. Žádné další výdaje související s prodeje pozemku paní Pokorná neměla. Kolik zaplatí paní Pokorná z prodeje pozemku daň z příjmu za rok 2014? Při výpočtu počítáme, že všechny daňové slevy byly již v plném rozsahu vyčerpány při výpočtu daně z příjmu ze závislé činnosti.

Text Částka
Příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu 790 000 Kč
Související výdaje 610 000 Kč
Základ daně dle § 10 180 000 Kč (790 000 – 610 000)
Daň z příjmu fyzických osob 27 000 Kč (180 000 × 15 %)

Z prodeje pozemku má paní Pokorná hrubý zisk 180 000 Kč, což je rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou pozemku. Čistý zisk je však o 27 000 Kč nižší, neboť z hrubého zisku musí paní Pokorná zaplatit 15% daň z příjmu fyzických osob. Z příjmu z prodeje pozemku se nikdy neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Protože se z prodeje pozemku neplatí sociální pojištění, tak tento příjem nemá vliv na výši státního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP