Čistá mzda dle počtu dětí v roce 2015

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti se pro rok 2015 zvýšilo. Rodiny s více dětmi budou mít v roce 2015 při stejné mzdě vyšší čistou mzdu. Jak se liší čistý rodinný příjem bezdětné rodiny a rodiny s více dětmi?

Daňové zvýhodnění uplatňují zaměstnanci u svého zaměstnavatele měsíčně. V roce 2015 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a každé další dítě 1 417 Kč. V roce 2014 činilo daňové zvýhodnění 1 117 Kč na každé dítě. Rodiny s dvěma a více dětmi tak budou mít ve výplatách za rok 2015 vyšší čistý příjem než v roce 2014, přestože se hrubý příjem rodičů nezměnil.

Praktický příklad

Pan Novák i paní Nováková mají hrubou mzdu 24 310 Kč, nemají žádné dítě. Pan Novotný i paní Novotná mají rovněž oba hrubou mzdu 24 310 Kč. Pan Novotný však uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Protože daňové zvýhodnění uplatňuje pan Novotný, tak paní Novotná již daňové zvýhodnění při výpočtu čisté mzdy uplatnit nemůže. Čistá mzda pana Nováka, paní Novákové a paní Novotné bude tedy stejná. Pan Novotný bude mít z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění čistou mzdu vyšší.

a) Výpočet čisté mzdy pana Nováka, paní Novákové a paní Novotné

Text Částka
Hrubá mzda 24 310 Kč
Počet dětí 0
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (24 310 Kč × 4,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) 1 094 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (24 310 Kč × 6,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) 1 581 Kč
Superhrubá mzda (24 310 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 32 600 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (32 600 Kč × 15 %) 4 890 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob (4 890 Kč – 2 070 Kč) 2 820 Kč
Čistá mzda (24 310 Kč – 1 094 Kč – 1 581 Kč – 2 820 Kč) 18 815 Kč

vlastní výpočet autora

b) Výpočet čisté mzdy pana Novotného

Text Částka
Hrubá mzda 24 310 Kč
Počet dětí 0
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(24 310 Kč × 4,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru)

| 1 094 Kč | | Sociální pojištění placené zaměstnancem (24 310 Kč × 6,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) | 1 581 Kč | | Superhrubá mzda (24 310 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) | 32 600 Kč | | Daň z příjmu fyzických osob (32 600 Kč × 15 %) | 4 890 Kč | | Sleva na poplatníka | 2 070 Kč | | Daňové zvýhodnění na 2 děti (1 117 Kč + 1 317 Kč) | 2 434 Kč | | Záloha na daň z příjmu fyzických osob (4 890 Kč – 2 070 Kč – 2 434 Kč) | 386 Kč | | Čistá mzda (24 310 Kč – 1 094 Kč – 1 581 Kč – 386 Kč) | 21 249 Kč |

vlastní výpočet autora

Rodina Novákova má čistý měsíční příjem 37 630 Kč (2 × 18 815 Kč). Rodina Novotná má čistý měsíční příjem 40 064 Kč (18 815 Kč + 21 249 Kč). Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti je čistý rodinný příjem manželů Novotných vyšší o 2 434 Kč než manželů Novákových, kteří nemají žádné děti.

Jaké doklady jsou potřeba k uplatnění daňového zvýhodnění?

Aby měl zaměstnanec nárok na uplatnění daňového zvýhodnění v daném měsíci, tak musí doručit mzdové účetní kopie rodných listů dětí. Zodpovědné účetní vyžadují i doručení čestného prohlášení manžela (manželky), že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Nárok na daňové zvýhodnění má totiž pouze jeden z rodičů. Když jsou oba rodiči zaměstnanci, tak může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich. Záleží na jejich domluvě.

Petr Gola

Další články k tématu Daně ze mzdy v roce 2015

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí