Daňový bonus v roce 2015

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na děti s nízkou mzdou nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Dokonce obdrží daňový bonus. Jaká jsou pravidla pro čerpání daňového bonusu v roce 2015?

Daňový bonus obdrží zaměstnanci, jejichž daňová povinnost je nižší než daňové zvýhodnění na děti. Tedy zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou. Daňový bonus je rozdílem mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob. V praxi tak mohou mít zaměstnanci z důvodu obdržení daňového bonusu vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu sjednanou v pracovní smlouvě.

  • Pro rok 2015 se zvýšila minimální měsíční mzda při práci na plný úvazek z 8 500 Kč na 9 200 Kč.
  • OSVČ stanovující výdaje paušálem nemají ani v roce 2015 nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Při uplatnění výdajových paušálů nelze tedy obdržet daňový bonus. OSVČ stanovující výdaje paušálem, kterým by vznikl nárok na daňový bonus, by měly zvážit situaci, zdali není finančně výhodnější přejít na daňovou evidenci.

Praktický příklad

Paní Malá má hrubou mzdu 10 100 Kč. Paní Malá má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Jak vysoká bude čistá mzda paní Malé v roce 2015? Jak vysoký daňový bonus paní Malá obdrží?

Text Částka
Hrubá mzda paní Malé 10 100 Kč
Počet dětí 2
Zdravotní pojištění (4,5 % z 10 100 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) 455 Kč
Sociální pojištění (6,5 % z 10 100 Kč, zaokrouhleno na Kč nahoru) 657 Kč
Superhrubá mzda (10 100 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 13 600 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (13 600 Kč × 15 %) 2 040 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (2 040 Kč – 2 070 Kč, max. do nuly) 0 Kč
Daňové zvýhodnění (1 117 Kč + 1 317 Kč) 2 434 Kč
Daňový bonus (2 434 Kč – 0 Kč) 2 434 Kč
Čistá mzda (10 100 Kč – 455 Kč – 657 Kč + 2 434 Kč) 11 422 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Malá má čistou mzdu 11 422 Kč. Čistá mzda je vyšší než hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě. Důvodem je čerpání daňového bonusu.

Podmínky pro daňový bonus

Výše daňového bonusu je omezena do částky 60 300 Kč za rok. Daňový bonus může ze zákona uplatnit poplatník, který bude mít v roce 2015 příjem ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku nebo příjmy z pronájmu alespoň ve výši 55 200 Kč. Jestliže při ročním zúčtování daně z příjmu prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nedosáhne příjem zaměstnance alespoň šestinásobek minimální mzdy (55 200 Kč), tak zaměstnanec při ročním zúčtování daně nárok na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, ve kterých úhrn příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, neztrácí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí