Co je to bankovní registr?

štítek Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

Banky, finanční či leasingové společnosti chtějí minimalizovat riziko, že uzavřou smlouvu s člověkem nebo firmou, která následně nebude svoje závazky plnit. Hromadění nesplácených pohledávek ve firemní rozvaze je špatným snem všech společnosti. Právě z důvodu snížování takových případů vznikly bankovní registry.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Bankovní registry fungují na principu, že banky či jiné finanční společnosti evidují do registru klienty, kteří řádně neplní své závazky. Tyto informace následně mohou čerpat i ostatní subjekty. Výměnou informací, tak finanční instituce pomáhají samy sobě, neboť snižují riziko, že klienti, kteří nesplnili své závazky vůči jedné bance, budou čerpat úvěr u jiné banky a následně i tento druhý úvěr nebudou hradit. Aby registry dlužníků co nejlépe plnily svoji funkci, tak na sestavování registru se podílejí v současné době i mobilní operátoři či energetické společnosti.

Bankovní registry = prevence špatných obchodů

Smyslem bankovních registrů je tedy poskytovat informace o občanech a firmách neplnících své závazky. Před každým novým případem si banky prověřují klienty v bankovním registru. Žádná banka nemá zájem na tom, aby uzavřená úvěrová smlouva nebo hypotéka nebyla plněna. O svých dlouhodobých klientech má banka poměrně dobré informace, protože zná jejich finanční historii. U nových klientů však takové informace nemá, prověření klienta v bankovním registru je tedy pro banku velmi přínosná aktivita.

Platit závazky se vyplácí

Pro všechny občany je plnění svých závazků vůči finančním institucím v řádném termínu a včas velmi důležité. Neplacení závazku či jeho opětovné opožděné placení může znamenat velké problémy získat v budoucnu další úvěr nebo hypotéku. Nebo nároky banky na případné zajištění úvěru jsou velmi přísné, např. na ručení.

  • Jestliže dlužník, který několik let měl problémy s úhradou svého závazku, vůči své bance, dá nakonec všechny své finanční záležitosti do pořádku a dlužný úvěr uhradí, tak stejně bude mít v budoucnu problémy získat nový úvěr. Banky budou mít totiž k dispozici úvěrovou historii klienta a bude záležet na jejich rozhodnutí a přístupu k riziku, zda s takovým klientem uzavřou smlouvu.
  • Klienti s dobrou úvěrovou historií mají pochopitelně výhodnější pozici při vyjednávání nového úvěru, hypotéky či leasingu.

Stačí tři nezaplacené splátky

Do některého z bankovních registrů se klient může velmi lehce dostat. Zpravidla stačí tři neuhrazené splátky a zápis v některém z bankovních registrů je na světě. Velmi často se do bankovního registru může dostat i občan, který nezaplatí několik faktur za telefonní poplatky, protože mobilní operátoři jsou členy bankovních registrů. Několik opomenutí s platbou faktury za telefonní poplatky se může při žádosti o hypotéku vymstít.

 

Registry jsou důležitou prevencí

Sdílení negativních informací o klientech, kteří řádně neplní své závazky z uzavřené smlouvy o úvěru, jsou důležitým preventivním krokem bank či pojišťoven, aby neuzavřely smlouvu s chronickým neplatičem.

Zapojené banky, pojišťovny či firmy v daném registru mají přehled o všech úvěrech, které mají případní žadatelé o úvěr u konkurence, která je rovněž v daném regisru zapojena. Prověřit si klienta před sepsáním smlouvy o úvěru je pro každou finanční společnost naprostou nutností.

Bankovní registry využívají i firmy

Pozitivní zprávy o dobré úvěrové historii jsou přínosné pro firmy či podnikatele. Proto si mnohé společnosti nebo podnikatelé zažádají o výpis z některého bankovního registru.

Informace poskytovány z bankovních registrů jsou zpoplatněny, nejedná se však o vysoké částky, zpravidla okolo 200 Kčm, ceny se pohopitelně liší i na způsobu doručení požadovaných informací. Vždy je však potřeba si podat žádost u uvedeného bankovního registru.

Žádost o úvěr či půjčku se podstatně lépe vyřizuje s výpisem z renomovaného bankovního registru než bez něj. Klient tak má šanci získat zajímavější úvěrové podmínky. Dobrá platební historie je tou nejlepší vizitkou při novém jednání. Ne všechny finanční a leasingové společnosti jsou členem některého bankovního registru. Navíc lze získat i úvěr z obchodního styku, což je opět snazší s doložením řádného plnění závazků v minulosti, nízkého nebo nulového zadlužení. Nejčastěji využívanými registry jsou SOLUS, BRKI (Bankovní registr klientských informací) a NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí