Co je to bankovní registr?

štítek Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Banky, finanční či leasingové společnosti chtějí minimalizovat riziko, že uzavřou smlouvu s člověkem nebo firmou, která následně nebude svoje závazky plnit. Hromadění nesplácených pohledávek ve firemní rozvaze je špatným snem všech společnosti. Právě z důvodu snížování takových případů vznikly bankovní registry.

Bankovní registry fungují na principu, že banky či jiné finanční společnosti evidují do registru klienty, kteří řádně neplní své závazky. Tyto informace následně mohou čerpat i ostatní subjekty. Výměnou informací, tak finanční instituce pomáhají samy sobě, neboť snižují riziko, že klienti, kteří nesplnili své závazky vůči jedné bance, budou čerpat úvěr u jiné banky a následně i tento druhý úvěr nebudou hradit. Aby registry dlužníků co nejlépe plnily svoji funkci, tak na sestavování registru se podílejí v současné době i mobilní operátoři či energetické společnosti.

Bankovní registry = prevence špatných obchodů

Smyslem bankovních registrů je tedy poskytovat informace o občanech a firmách neplnících své závazky. Před každým novým případem si banky prověřují klienty v bankovním registru. Žádná banka nemá zájem na tom, aby uzavřená úvěrová smlouva nebo hypotéka nebyla plněna. O svých dlouhodobých klientech má banka poměrně dobré informace, protože zná jejich finanční historii. U nových klientů však takové informace nemá, prověření klienta v bankovním registru je tedy pro banku velmi přínosná aktivita.

Platit závazky se vyplácí

Pro všechny občany je plnění svých závazků vůči finančním institucím v řádném termínu a včas velmi důležité. Neplacení závazku či jeho opětovné opožděné placení může znamenat velké problémy získat v budoucnu další úvěr nebo hypotéku. Nebo nároky banky na případné zajištění úvěru jsou velmi přísné, např. na ručení.

  • Jestliže dlužník, který několik let měl problémy s úhradou svého závazku, vůči své bance, dá nakonec všechny své finanční záležitosti do pořádku a dlužný úvěr uhradí, tak stejně bude mít v budoucnu problémy získat nový úvěr. Banky budou mít totiž k dispozici úvěrovou historii klienta a bude záležet na jejich rozhodnutí a přístupu k riziku, zda s takovým klientem uzavřou smlouvu.
  • Klienti s dobrou úvěrovou historií mají pochopitelně výhodnější pozici při vyjednávání nového úvěru, hypotéky či leasingu.

Stačí tři nezaplacené splátky

Do některého z bankovních registrů se klient může velmi lehce dostat. Zpravidla stačí tři neuhrazené splátky a zápis v některém z bankovních registrů je na světě. Velmi často se do bankovního registru může dostat i občan, který nezaplatí několik faktur za telefonní poplatky, protože mobilní operátoři jsou členy bankovních registrů. Několik opomenutí s platbou faktury za telefonní poplatky se může při žádosti o hypotéku vymstít.

 

Registry jsou důležitou prevencí

Sdílení negativních informací o klientech, kteří řádně neplní své závazky z uzavřené smlouvy o úvěru, jsou důležitým preventivním krokem bank či pojišťoven, aby neuzavřely smlouvu s chronickým neplatičem.

Zapojené banky, pojišťovny či firmy v daném registru mají přehled o všech úvěrech, které mají případní žadatelé o úvěr u konkurence, která je rovněž v daném regisru zapojena. Prověřit si klienta před sepsáním smlouvy o úvěru je pro každou finanční společnost naprostou nutností.

Bankovní registry využívají i firmy

Pozitivní zprávy o dobré úvěrové historii jsou přínosné pro firmy či podnikatele. Proto si mnohé společnosti nebo podnikatelé zažádají o výpis z některého bankovního registru.

Informace poskytovány z bankovních registrů jsou zpoplatněny, nejedná se však o vysoké částky, zpravidla okolo 200 Kčm, ceny se pohopitelně liší i na způsobu doručení požadovaných informací. Vždy je však potřeba si podat žádost u uvedeného bankovního registru.

Žádost o úvěr či půjčku se podstatně lépe vyřizuje s výpisem z renomovaného bankovního registru než bez něj. Klient tak má šanci získat zajímavější úvěrové podmínky. Dobrá platební historie je tou nejlepší vizitkou při novém jednání. Ne všechny finanční a leasingové společnosti jsou členem některého bankovního registru. Navíc lze získat i úvěr z obchodního styku, což je opět snazší s doložením řádného plnění závazků v minulosti, nízkého nebo nulového zadlužení. Nejčastěji využívanými registry jsou SOLUS, BRKI (Bankovní registr klientských informací) a NRKI (Nebankovní registr klientských informací).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí