Jak prověřit zákazníka? Kontrolou účetnictví

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

I menší firmy si chtějí před uzavřením obchodu prověřit svého nového zákazníka. Lepší žádná faktura, než nezaplacená faktura. Nejsnadněji by se měla prověřit společnost zapsaná v obchodním rejstříku. Proč? Na internetu bychom měli najdí účetní závěrku a výroční zprávu.

Všechny firmy musí usilovat o každého zákazníka. Přitom však neplatí, že je nutné dělat maximum a vyhovět všem zákazníkům. Některým zákazníkům se firma nikdy nezavděčí, jiní platí špatně, další vůbec. Taková spolupráce není pro budoucnost přínosná a je potřeba se maximálně věnovat zákazníkům, kteří generují nejvyšší tržby. Prověření zákazníků předem je jednou z cest, jak snížit riziko nezaplacení a budoucích problémů. Jednou z osvědčených metod u firem, které mají ze zákona povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je prověření účetních výkazů na internetu. V obchodním rejstříku na internetu (www.justice.cz) jsou účetní výkazy zadarmo k nahlédnutí.

Kde hledat účetní závěrku?

Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejňovat svoji účetní závěrku i výroční zprávu. Zveřejnění těchto dokumentů se přitom provádí uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Teoreticky bychom měli najít na justici.cz všechny důležité listiny jako je výsledovka, rozvaha a další. Stačí pouze na uvedených internetových stránkách uvést pouze IČO požadované společnosti a již můžeme zjišťovat požadované údaje. V praxi sice řada firem svojí zákonnou povinnost neplní, což ovšem taky leccos o společnosti vypodívá.

Jak poznáme problémy?

Z účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát) i přílohy zjistíme řadu důležitých informací. Pro zkušeného účetního důležitější a významnější než z úvěrových registrů. A to zadarmo. Jestli má firma problémy, poznáme z účetních dokumentů. Úvěrové registry navíc nepodchycují všechny dluhy, na tvorbě jednotlivých registrů spolupracují zpravidla především bankovní a finanční instituce.

Znát ekonomickou situaci obchodního partnera nebo početjeho zaměstnanců jsou důležité informace, které nám velmi pomáhají při rozhodování, s kterým partnerem obchodovat a případně za jakých podmínek.

Účení výkazy jsou firemním vysvědčením

Z účetních výkazů zjistíme řadu důležitých ekonomických údajů. Pro všechny firmy jsou účetní výkazy jakýmsi vysvědčením. Navíc čísla obsažená v účetních výkazech se nedají obejít. Hlavní výhodou účetních výkazů je jejich nezaujatost. Účetní výkazy nám tedy o ekonomickém zdraví firmy řeknou mnohem více než deset spokojených klientů nebo naopak dva nespokojení odběratelé. Čísla nepřehánějí, nechválí, neslibují, nepomlouvají či nelžou. Účetní výkazy čísly přesně popisují ekonomickou situaci podniku.

Dle údajů obsažených v účetních výkazech zjistíme silné a slabé stránky firmy či cesty řešení, jak zlepšit firemní hospodaření. Z rozvahy, výkazu zisků a ztrát nebo výkazu cash-flow získáme informace o finanční síle i vyhlídkách do budoucnosti. Můžeme zjistit rozsah majetku, pohledávek, mzdové náklady či dosaženého zisku. V příloze zpravidla počet zaměstnanců.

I když se někumu mohou zdát účetní výkazy nudné, není tomu tak. Podrobným čtením lze o společnosti zjistit řadu důležitých informací.

Petr Gola

Další články k tématu Bankovní registry

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí