Zdanění cenných papírů

štítky Daně Investice Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Investice do cenných papírů se vyplácí i z daňového hlediska. Ve většině případů totiž nemusíme z výnosu z prodeje cenných papírů platit daň z příjmu fyzických osob. Je však zapotřebí dodržet časovou lhůtu mezi nabytím a prodejem cenného papíru.

Výnos z prodeje cenných papírů patří mezi případy, kdy při dodržení zákonných podmínek nemusíme platit daň z výnosu daň z příjmu fyzických osob.

  • Příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně z příjmu osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodejich dobu 6 měsíců,
  • A dále příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců.

Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.

Osvobození neplatí vždy

V některých případech však nelze osvobození od daně z příjmu uplatnit. Osvobození se např. nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské činnosti. Dále se např. osvobození nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí.

Pan Svoboda nakoupil v dubnu 2012 cenné papíry. Pan Svoboda může tyto cenné papíry v září 2012 výhodně prodat, proto uzavře v září smlouvu o budoucím prodeji cenných papírů. Přitom účelem uzavřené smlouvy je budoucí prodej cenných papírů v únoru 2013. Pan Svoboda chtěl touto smlouvou se vyhnout zdanění výnosu z prodeje cenných papírů. Pan Svoboda však bude muset příjem z prodeje CP zdanit. Smlouva o budoucím prodeji byla totiž sjednána do šesti měsíců od nabytí cenných papírů.

Nesplnění podmínky = zaplacení daně z příjmu

V případě mimořádně zajímavé nabídky na prodej však někteří investoři prodají CP před uplynutím zákonné lhůty. Základem daně je rozdíl mezi prodejní cenou a celkovými výdaji (nakupní cenou a výdaji souvisejícími s prodejem cenných papírů). I drobní investoři by měli tedy počítat s tím, že budou muset v těchto případech podat daňové přiznání, i když jsou jinak během celého roku zaměstnanci a daňovou agendu za ně vyřizuje zaměstnavatel.

Praktický příklad

Pan Černý pořídil v červnu cenné papíry za 200 tisíc Kč a v srpnu tyto cenné papíry prodal za 260 tisíc Kč. Jaký je čistý výnos pana Černého z prodeje cenných papírů?

  • Daňový základ je částka 60 000 Kč (260 000 Kč – 200 000 Kč).
  • Daň z příjmu činí 9 000 Kč (60 000 Kč × 15 %).
  • Čistý výnos z prodeje cenných papírů u pana Černého činí 51 000 Kč (60 000 Kč – 9 000 Kč).

Pozor na ztrátu

Ne všechny transakce s cennými papíry jsou ziskové. V případě, že během roku koupíme cenné papíry dráž, než je následně prodáme a během roku jsme jinak zaměstnanci, tak musíme počítat s tím, že ztráta z prodeje cenných papírů (dle § 10 zákona o dani z příjmu) nám nesníží daňový základ ze zaměsntání (dle § 6 zákona o dani z příjmu). Ztráta daňovou povinnost nesnižuje.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí