Ze kterých příjmů se neplatí daň z příjmu?

štítky Daně Investice Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože jste během letošního roku inkasovali stotisícové částky, tak nemusíte v některých případech tento váš příjem uvádět do daňového přiznání a nebudete z této částky odvádět daň z příjmu fyzických osob.

V § 4 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny případy, kdy z našeho příjmu během roku nebudeme odvádět daň z příjmu fyzických osob, i když dostaneme během roku vysoké částky. V některých případech se daň z příjmu fyzických osob neplatí nikdy, v některých případech je potřeba dodržet zpravidla časový test.

Náhrada škody = daň se nikdy neplatí

Mezi nejčastější příjmy, ze kterých se nikdy neplatí daň z příjmu fyzických osob, patří ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, stipendia, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti či plnění z pojištění osob.

Kdy je potřeba splnit zákonnou podmínku?

Naproti tomu některé příjmy jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny při splnění zákonných podmínek. Jedná se např. o prodej nemovitosti, pozemku, cenných papírů nebo movitého majetku. Právě na tyto příjmy se v dalších článcích tohoto týdne zaměříme. Rozhodně se totiž před plánovaným prodejem nemovitosti, cenných papírů nebo pozemků vyplatí pamatovat na dodržení zákonných podmínek, aby náš zisk z prodeje nebyl zbytečně nižší kvůli povinnosti platit daň z příjmu fyzických osob.

Srážková daň

V § 36 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny případy, kdy se použije zvláštní sazba daně. Když se použije zvláštní srážková sazba daně, tak se uvedené příjmy do daňového přiznání neuvádějí. V praxi se jedná nejčastěji o podíly ze zisku, úroky z běžného účtu, výnosy z penzijního připojištění a životního pojištění, odkup dluhopisu, výnosy z vkladových listů. Ještě za rok 2009 byly od příjmu osvobozeny i úroky ze stavebního spoření, v současnosti tomu tak již není. Rovněž úroky ze stavebního spoření tak podléhají klasické 15% srážkové dani, stejně jako úroky na ostatních bankovních účtech. Se srážkovou daní nemáme žádné starosti. Daň sráží a státu odvádí banky, pojišťovny či stavební spořitelny.

Praktický příklad

I u životního pojištění se uplatňuje zvláštní 15% srážková sazba daně v souladu s § 36 zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu však odvádí pojišťovna, která odkupné vyplácí.

Pan Modrý předčasně ukončí svoji životní pojistku, protože potřebuje se mu zdá nevýhodná a financemi hodlá naložit efektivněji. Pan Modrý od uzavření smlouvy o životním pojištění vložil na smlouvu částku ve výši 80 000 Kč, zaměstnavatel pana Modrého dalších 40 000 Kč. Odbytné pana Modrého je 100 000 Kč. Jak vysokou částku dostane pan Modrý na svůj bankovní účet?

Základem daně je v tomto případě rozdíl mezi odbytným a zaplaceným pojistným, tedy 20 000 Kč (100 000 Kč – 80 000 Kč). Zaplacené pojistné ze strany zaměstnavatele daňový základ nesnižuje. Z částky 20 000 Kč se srazí formou srážkové daně 3 000 Kč (15 % z 20 000 Kč). Na bankovní účet od pojišťovny tak dostane pan Modrý 97 000 Kč.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí