Prodej pozemku a daň z příjmu

štítky Daně Investice Právo čtení na 2 minuty

foto: ilustrační fotografie

Investice do pozemku patří mezi velmi oblíbené investice. O pozemek, na rozdíl od nemovitosti, nemusíme pečovat. Naše aktivum nám nemůže nikdo ukrást a máme příjemný pocit vlastnictví. Mnoho lidí má rádo soukromí, a proto se staví dneska na místech, kde se to v minulosti nepředpokládalo.

Investice do pozemků tak může přinést zajímavé zhodnocení. Rozvoj infrastruktury, preference vlastního bydlení v klidu v rodinném domku nebo zemědělské využití, to vše jsou důvody, proč cena mnoha zajímavých pozemků stoupá. Výhodou rovněž je, že pozemek uchovává svoji hodnotu pro naše potomky. Prodat pozemek můžeme prakticky kdykoliv. Při prodeji pozemku je však vhodné dodržet několik pravidel, abychom z příjmu nemeseli platit daň z příjmu fyzických osob.

Lhůta 5 let

Pokud není pozemek vložen do obchodního majetku, tak je příjem plynoucí z prodeje pozemku osvobozen od daně z příjmu, pokud doba mezi nabytím a prodejem pozemku přesáhne dobu pěti let.

Pro pozemky zahrnuté do obchodního majetku se osvobození nevztahuje. Je však pouze na občanovi, zda pozemky do obchodního majetku zahrne. Např. tuto povinnost nemá ani zemědělec-podnikatel, který nemusí pozemky určené k výkonu samostatné činnosti zahrnout do obchodního majetku.

Výhodou je, že na časovou lhůtu nemá žádný vliv, jestli se velký pozemek rozdělí na více částí a prodá se pouze některá z části. Prodej pozemku je tedy vhodné dobře načasovat.

I dědic musí dodržet pětiletou lhůtu

Uvedená zákonná pětiletá lhůta musí být dodržena i při dědictví. Kdo zdědí pozemek, tak jestli nechce z prodeje pozemku platit daň z příjmu, tak musí s prodejem rovněž 5 let počkat.

Praktický příklad

Pan Novák koupil v roce 2011 pozemek za 500 000 Kč, v roce 2012 jej prodal z důvodu mimořádně příznivé nabídky za 800 000 Kč. Jaký čistý výnos z prodeje pozemku má pan Novák? Kolik musí zaplatit na dani z příjmu fyzických osob?

  • Protože není dodržena pětiletá lhůta, tak bude příjem plynoucí z prodeje pozemku podléhat dani z příjmu fyzických osob.
  • V daňovém přiznání za rok 2012 bude příjem z pozemku uveden jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Základem daně bude rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou pozemku.
  • Do výdajů však dále vstupují i další výdaje jako poplatky realitní kanceláři, reklamní výdaje a další.
  • Pan Novák měl vedlejší doložitelné náklady ve výši 40 000 Kč.
  •  Základem daně bude tedy částka 260 000 Kč (800 000 Kč – 500 000 Kč – 40 000 Kč).
  • Z prodeje pozemku zaplatí pan Novák daň z příjmu 39 000 Kč (260 000 Kč × 15 %).
  • Čistý výnos pana Nováka z prodeje pozemku bude tedy 221 000 Kč (800 000 Kč – 500 000 Kč – 40 000 Kč – 39 000 Kč).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí