Nákup a prodej nemovitosti dobře načasujme

štítky Daně Investice Právo Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Investice do nemovitostí jsou velmi oblíbené. Koupenou nemovitost lze pronajímat nebo v čase výhodněji prodat. Při plánovaném prodeji koupené nemovitosti je však dobré zohlednit faktor daně. Při nesplnění časového testu se totiž z prodeje nemovitosti platí daň z příjmu fyzických osob.

Nákup bytu nebo domku je dostupná a srozumitelná investice pro většinu občanů. Proto patří mezi nejoblíbenější rodinné investice. O tom, zdali bude investice do nemovitosti za účelem jejího dalšího prodeje v času úspěšná, rozhoduje zpravidla již nákup nemovitosti. Byt nebo dům je zapotřebí dobře koupit a výhodně financovat. O ceně nemovitosti do budoucna a její atraktivitě pro případný pronájem nebo prodej rozhoduje především lokalita. Rozdíly v ceně nájmu se liší více dle města a městské části než dle vybavenosti dané nemovitosti. Interiér lze při přizpůsobit aktuálním trendům. Adresa se ale v čase nezmění.

Počítejme s termínem prodeje

Již při nákupu nemovitosti za účelem jejích dalších prodeje je vhodné do našich finančních plánů zakalkulovat termín prodeje nemovitosti. Při dodržení zákonných podmínek se následně z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu fyzických osob. Je však zapotřebí dodržet časový test.

Dvouletá nebo pětiletá lhůta

Aby se z prodeje nemovitosti neplatila daň z příjmu fyzických osob, tak je zapotřebí, aby mezi nákupem nemovitosti (bytu nebo domku) a jejím prodejem uplynula potřebná doba. V závislosti na okolnostech může být dvouletá nebo pětiletá.

Dvouletá lhůta – podmínka bydliště

Když má prodávající v prodávané nemovitosti bydliště po dobu dvou let, tak lze po uplynutí této lhůty prodat nemovitost a uvedený příjem nebude předmětem daňového přiznání a z inkasované částky se nebude platit daň z příjmu fyzických osob. Když nemá prodávající bydliště v prodávané nemovitosti po dobu dvou let, tak je příjem z této transakce osvobozen od daně z příjmu, pouze pokud použije prodávající získané finanční prostředky na uspokojení své bytové potřeby.

Pětiletá lhůta – družství byt

Jestliže prodávající nesplňuje podmínku bydliště dvou let v dané nemovitosti a vlastnil prodanou nemovitost nejméně pět let před prodejem, tak rovněž neplatí daň z příjmu. U družstevního bytu se jedná o převod členských práv družstva. Daň se neplatí, když mezi nabytím členských práv a jejich převodem uplynula doba pěti let.

Daň z převodu nemovitostí

Ve všech případech (až na výjimky) se však při prodeji nemovitosti odvádí daň z převodu nemovitosti. Pro rok 2012 činí sazba daně 3 %, pro rok 2013 však dochází ke zvýšení sazby z převodu nemovitostí na 4 %. Jedná se o jednorázovou daň, kdy základem daně je cena podle znaleckého posudku. Daň je potřeba zaplatit do tří měsíců do zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí