Účetní závěrka pro OSVČ

štítek Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Aby OSVČ neměla finanční problémy a nedostala se do problémů se svými dodavateli, tak je nutné věnovat dostatek času finančnímu řízení. I když OSVČ nevede účetnictví, tak se vyplatí si pravidelně sestavovat účetní výkazy. Je to jednoduché. Jak začít?

Důvodem, proč stoupá počet rodin mající finanční problémy, je nedostatečná finanční gramotnost. Špatná finanční rozhodnutí mohou být likvidační i pro OSVČ a malé firmy.

Jak pomáhá účetní závěrka?

Společnosti nebo podnikatelé, kteří vedou účetnictví, zjišťují z účetní závěrky své slabé a silné stránky. Finanční problémy lze velmi rychle z účetní závěrky zjistit. Proto pravidelné sestavování účetní závěrky pomáhá i drobným živnostníkům a podnikatelům. Měsíční sestavování bilance, výsledovky a výkazu cash-flow je velmi dobrou prevencí před špatnými finančními kroky. I když uplatňuje OSVČ výdaje paušálem, tak je sestavování účetní závěrky správným krokem.

Účetní závěrka – známe firemní hospodaření

Zjednodušeně řečeno je účetní závěrka sestavení účetních výkazů, která podávají informaci o celkovém hospodaření. Malé firmy nebo podnikatele. Ale třeba i rodiny. Nejdůležitějšími výkazy účetní závěrky jsou: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow a příloha. Účetní výkazy nám pomáhají pro správná rozhodnutí pro budoucnost. Účetní závěrku zvládneme sestavit v excelu nebo postačí papír a tužka.

Rozvaha (bilance)

  • Na levou stranu papíru sepíšeme všechny „firemní“ aktiva. To znamená veškerý majetek, firemní peníze a pohledávky. 
  • Na pravou stranu papíru sepíšeme všechny „firemní“ pasiva, což jsou všechny půjčky, úvěry ale taky vlastní kapitál.

Pro všechny OSVČ je vhodné udržovat, co nejvyšší krytí majetku z vlastních zdrojů. A minimalizovat úvěry a závazky. Když však na úvěr investujeme (do lepšího vybavení pro výrobu, nutnou IT techniku), tak je to dobře. Spotřebovávání dluhu je špatné, klasickým příkladem je zbytečný nákup nového auta, nepotřebných investic. Investice do vlastních prostor, účinné reklamy jsou však pro budoucnost přínosné.

Výkaz zisků a ztrát 

Cílem podnikání je vytváření zisku. Výnos musí být vyšší než náklady. Maximalizace zisku umožňuje rychleji splatit veškeré firemní dluhy a zvyšovat firemní aktiva a prestiž firmy. Dluhové hospodaření vede firmu k záníku. Přitom v mínusových číslech jsou často i bohaté OSVČ nebo úspěšné firmy. Při zvýšení firemních příjmů totiž okamžitě zvyšují firemní výdaje (nové vybavení, auto…). I když jsou tito živnostníci a podnikatelé bohatí, tak hospodaří se schodkem a zabředají do finančních problémů. V případě, že firemní výdaje jsou vyšší než příjmy, tak je zapotřebí zvýšit buď příjmy, nebo snížit výdaje. Pokud nejsou výdaje rozmařilé, je dobré zkusit vždy najít možnost zvýšit příjmy a až teprve potom zkusit snížit nutné výdaje. Včasné řešení rozpočtového schodku je cestou k finančnímu zdraví a nezávislosti.

Výkaz cash-flow

Seznam firemních příjmů a výdajů o firmě leccos napoví. Je potřeba sledovat trendy. Aby materiálová náročnost nestoupala a provozní náklady klesaly. Lze ušetřit na energiích, telefonu, benzínu či naftě a dalších provozních nákladech. Snižování povinných nákladů je cestou, jak zvyšovat zisk. Neustále je nutné hledat možnosti, kde ušetřit. Firemní výdaje značně ovlivňují pozici podnikatele na trhu v příštích měsících.

Výkazy jsou firemním zrcadlem

Pro všechny firmy, podnikatele a rodiny platí, že účetní výkazy jsou zrcadlem našeho finančního zdraví a ukazatele budoucí životní úrovně. Pravidelné sestavování účetních výkazů je klíčem kontroly nad finanční situací.

Špatné výsledkny (např. nízké příjmy) jsou inspirací k většímu snažení a intenzivnímu hledání řešení. Nové produkty, lepší reklama a propagace, hledání nových podnikatelských možností, přemístění sídla firmy…, to je jenom několik možností, jak může podnikatel reagovat na tyto varovné signály.

Účetní výkazy jsou důležitým pomocníkem nejenom pro velké firmy, ale i pro malé firmičky, podnikatele, živnostníky a rodiny.

Petr Gola

Další články k tématu OSVČ a faktury

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí