Co je to goodwill firmy?

čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Co nejvyšší goodwill je cílem všech společností. Představuje rozdíl mezi tržní hodnotou a aktivy firmy (snížené o závazky). Goodwill tak můžeme chápat jako něco navíc, co firma investorovi nabízí – především skvělé zaměstnance, vztahy a kontakty na odběratele a dodavatele, image, povědomí a vnímání firmy zákazníky.

Malé společnosti stojící především na nápadech svých zaměstnanců, nepotřebující ke své výrobě velké haly a drahé stroje, mohou mít tržní hodnotu několikanásobně vyšší než je součet jejich aktiv snížený o firemní závazky.

Související

Hodnota goodwill se rychle mění

Všichni investoři však musí počítat s tím, že hodnota goodwill firmy se může v čase rychle měnit. Nová konkurence, nové poznatky, ekonomické změny a trendy, to vše má vliv na goodwill firmy. Dlouhodobě budovaná image firmy se může rychle změnit. Špatná pověst, reklama – to vše má vliv na goodwill firmy.

Goodwill firmy – praktický výpočet

Jak jsme si již uvedli, představuje goodwill firmy, rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy společnosti (snížené o závazky). V našem praktickém příkladu koupí investor společnost ABC, a. s. firmu XY, s. r. o. za 12 miliónů korun.

Nyní se podíváme na aktiva firmy XY, s. r. o., abychom zjistili její účetní hodnotu.

  • Budovy 3 mil. Kč
  • Pozemky 2 mil. Kč
  • Auta 2 mil. Kč
  • Stroje 2 mil. Kč
  • Zboží 1 mil. Kč
  • Pohledávky 2 mil. Kč
  • Závazky 4 mil. Kč

Jak jsme si vypočítali, tak celkové aktivy firmy činí 12 mil. Kč a závazky 4 mil. Kč, hodnota firmy je tedy 8 mil. Kč. Protože však byla společnost koupena za 12 miliónů korun, tak je rozdíl 4 mil. Kč (12 mil. Kč – 8 mil Kč) goodwill firmy. Hodnotou 4 mil. Kč ocenil kupující zaměstnance firmy, kontakty za zákazníky na východních trzích a hodnotu log, webových stránek a dalších symbolů společnosti.

Goodwill ve finančních výkazech

Ve světě je bězně goodwill součástí účetních výkazů. Vysoké goodwill ve výkazech společnosti však vždy nutí investory o důkladný rozbor společnosti. Goodwill se nedá totiž přesně popsat matematickým vzorcem, jeho hodnota v čase mění. Investoři se vždy mají napozoru před firmami s vysokým oceněním nehmatatelných věcí jako je povědomí zákazníků, pověstí firmy, symbolem firmy jako inovátora, zájmu trhu o produkty. Vysoké goodwill vždy nemusí odpovídat realitě. Naprosto přesně se dá goodwill firmy určit při prodeji společnosti. V tomto případě se vypočítá jako rozdíl mezi tržní cenou a aktivy společnosti snížené o její závazky. Jakmile společnost roste, vykazuje dlouhodobě silnou pozici na trhu, potom je vysoké goodwill této společnosti naprosto v pořádku. Jiná situace je u menších firem, které sice profitují, ale při problémech, které mohou nastat, se goodwill v rozvaze rozplyne. Každopádně ocenění goodwill v řádech desítek procent v rozvaze společnosti zpravidla není opodstatněné.

Vysoké goodwill mají luxusní značky

Luxusní značky dominují v přítomnosti a patří jim i budoucnost. Luxusní auta, oblečení, módní doplňky, šperky v čase na své ceně neztrácí. I během krize nemají ekonomické problémy. Spíše naopak. Pro většinu luxusních značek je typické, že nikdy nezlevňují. Jejich společným jmenovatelem je vysoká cena. Goodwill těchto firem je velmi vysoké. Luxusní auta jako Ferrari, Lamborghini, Maserati či Porsche jsou synonymem výjimečnosti. Kvalita a dlouhověkost je pro zboží luxusních výrobců na prvořadá, stejně jako jejich design a image. Luxusní značky se mohou spolehnout na věrné zákazníky. Nákupem luxusního zboží zákazník nekupuje pouze užitnou hodnotu daného zboží, ale i určitý životní styl. V reklamách těchto značek se neobjevuje cena, pouze upozorňují zákazníky na nový výrobek.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí