Případ – pojištění nájmu.

štítky Bydlení Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pond5.com, ilustrační fotografie

DOTAZ: Emailem mi přišla nabídka na pojištění nájmu. Kolegyně se zmínila, že od té samé společnosti dostala telefonát, kde jí tuto službu nabízeli také, včetně pojištění kauce pro nájemce. Nikdy jsem o těchto produktech neslyšela. Nevíte, o co se jedná?

MALÉ PENÍZE: Kdo už nějakou dobu čte Malé peníze, tak bude možná tušit odpověď. Nejsme totiž zastánci produktů, jež nepovažujeme za nutné či výslovně výhodné pro lidi. Z pojistných produktů tedy podle našeho názoru má smysl uvažovat jen o klasickém rizikovém pojištění – tedy pojištění proti událostem, jen nemůžete vůbec nebo téměř vůbec ovlivnit. Takovými událostmi jsou například krupobití, vichřice a do jisté míry také krádeže.

Spam

Nyní na moment odbočíme a zastavíme se nad zdánlivě podružným aspektem dotazu – z toho vyplývá, že tazatelka dostala nabídku pojistného produktu emailem, aniž by si takovou nabídku vyžádala. Z toho usuzujeme, že dotyčná společnost rozeslala i na její email obchodní sdělení bez toho, aby k tomu měla souhlas či jinak byla oprávněna konkrétní emailovou adresu použít. Tato firma se tedy mohla dopustit porušení zákona o některých službách informační společnosti. Takový skutečnost by mohla vypovídat o praktikách firmy.

Více než 80% emailů na světě je spam, tedy nevyžádaná pošta. Pokud dostanete konkrétně nevyžádané obchodní sdělení, doporučujeme tuto skutečnost nahlásit Úřadu na ochranu osobních údajů. Přispějete tím k tomu, že si firmy na takový druh komunikace dají pozor.

Pojištění nájmu

Nyní k tomu, co je pojištění nájmu. Pod tímto názvem se skrývá typicky pojištění pro majitele nemovitosti, jež si tímto pojistí splátky od svého zákazníka, který je u majitele v nájmu. Pojištění je tedy učeno majitelům, nikoli nájemcům a nejde tedy o pojištění vlastní schopnosti splácet nájem.

Platba nájemného je pojištěna jen na určitou dobu a platba nájemného se u nás momentálně pohybuje někde kolem 5% nájemného. To je poněkud vysoká částka, zvážíme-li, že v běžných kalkulačkách pro výpočet nájmu se počítá s ročním výnosem kolem 6-8%. Vše se však může výrazně lišit lokalitu od lokality a pro naše účely toto není podstatné.

Podstatné je, že k pojištění nájmu existují alternativní možnosti, při jejichž použití žádné pojištění nájmu nepotřebujete. Jsou to například složení kauce na nájemné při počátku nájemného vztahu, úhrada nájemného předem za určité časové období (např. čtvrtletně) ve spojení s přiměřeně krátkou výpovědní lhůtou. Při použití takto jednoduchých opatření žádné takové pojištění nepotřebujete.

Pojištění nájmu tedy neřadíme mezi klasická riziková pojištění a tím pádem jde podle našeho názoru o nadbytečný luxus.

www.malepenize.cz

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí