Osobní bankrot – poslední řešení

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Jestliže je celková výše dluhů a půjček již neúměrná a není žádná možnost, jak tyto dluhy uhradit, mohou se dlužníci nepodnikatelé zbavit svých dluhů formou osobního bankrotu. Často se do problémů dostali občané, kteří jeden dluh vytloukali další nebankovní půjčkou. Tento způsob oddlužení využívá čím dál více lidí.

Osobní bankrot je pro dlužníky nepodnikatele naděje, že opět nastane doba, kdy budou bez dluhů a budou moci svobodně „dýchat“. Oddlužení formou osobního bankrotu podléhá přísné kontrole. Musí být povoleno soudem. Ne všechny návrhy na osobní bankrot jsou schváleny (např. dlužník sleduje nepoctivý záměr). Existují dvě možnsoti osobního bankrotu: prodej veškerého majetku nebo život po dobu 5 let na životním minimu. V praxi je mnohem častější druhá varianta, protože dlužník zpravidla nemá již velký majetek.

Oddlužení – „nový start do života“

Když během procesu oddlužení splní dlužník řádně a včas všechny povinnosti stanovené insolvenčním správcem, tak je následně soudem osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Když věřitelé obdrží méně než 30 % svých pohledávek, tak musí být prokázáno, že se tak nestalo v důsledku úmyslného zavinění dlužníka. Oddlužení lze u každého občana povolit pouze jednou za život.

Život během osobního bankrotu není jednoduchý

Dlužníkovi tak po dobu pěti let zůstává ze mzdy pouze nezabavitelné minimum. Dlužník je po dobu oddlužení povinen pracovat a nesmí se úmyslně vyhýbat práci, jinak mu hrozí konkurz. Dlužník však má naději, že při dodržení zákonných podmínek, se za pět let zbaví svých dluhů a může začít od začátku. Psychicky se jedná o značnou úlevu. Pro věřitele je osobní bankrot v některých případech jedinou šancí, jak získat z dlužníka alespoň část z dlužné částky.

Kterých dluhů se nezbavíte?

Oddlužení formou osobního bankrotu je možné pouze pro všechny nezajištěné závazky. Zbavit se dluhu na hypotéce či leasingu (zajištěných závazků) osobním bankrotem nelze. Při neplnění splátek totiž podá banka návrh na prodej dané nemovitosti. Pro věřitele u zajištěných závazků by byl osobní bankrot nevýhodný. Prodejem nemovitosti bývá dluh zpravidla uhrazen v plné výši. Osobní bankrot je tedy vhodnou formou pro řešení všech nashromážděných dluhů jako jsou spotřebitelské úvěry, hotovostní úvěry či splátkový prodej.

Kdo povoluje osobní bankrot?

Nárok na osobní bankrot není automatický. Soudy osobní bankrot nemusí povolit. V praxi je návrh na povolení osobního bankrotu zamítnut, jestliže by nezajištění věřitelé dostali méně než 30 % své pohledávky (pokud by s tím dobrovolně nesouhlasili), dosavadní výsledky dokládají lehkomyslný či nedbalý přístup dlužníka nebo dlužník sleduje nepoctivý záměr. V praxi tedy nemají téměř šanci na prohlášení osobního bankrotu nezaměstnaní, protože je zde minimální šance, že věřitelé obdrží alespoň 30 % svých pohledávek.

Návrh na soud nejlépe s právníkem

Podání návrhu na soud není jednoduché. Aby byla větší šance, že bude oddlužení formou osobního bankrotu povoleno, tak je nutné návrh co nejlépe formulovat a hlavně přesně „vydokladovat“. Pro naprostou většinu občanů je tak vhodné se spojit s některým právníkém. Návrh na oddlužení musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti: seznam majetku a seznam závazků, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění bude nižší než 30 % jeho pohledávky, k návrhu musí připojit svůj podpis všichni spoludlužníci (např. manželka či ručitelé). Osobní bankrot lze vyhlásit pouze na fyzickou osobu, která není podnikatelem a má více věřitelů. Při vyhlášení osobního bankrotu se všechny dluhy sečtou. Oddlužení lze u každého občana povolit pouze jednou za život.

Kolik zůstane dlužníkovi ze mzdy?

Oddlužení formou osobního bankrotu podléhá přísné kontrole. Většina dlužníků volí život po dobu 5 let na životním minimu. Po celou dobu oddlužení je povinen pracovat a nesmí se úmyslně vyhýbat práci, jinak mu hrozí konkurz. Veškeré dary či dědictví musí rovněž zpeněžit a uspokojit výtěžkem své nezajištěné věřitele. Veškeré důležité změny musí hlásit insolvenčnímu správci. Kolik musí zůstat dlužníkovi z výplaty v roce 2012? Nezabavitelné minimum na dlužníka je 5 842 Kč, dále potom 1 460 Kč na každou osobu, které je dlužník povinen poskytnou výživné.

Petr Gola

Další články k tématu Jak se správně zadlužit?

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí