Kalkulačka OSVČ zdravotní pojištění za rok 2020 a záloha 2021

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na zdravotním pojištění v roce 2021 po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020“. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku.

Výše zálohy na zdravotním pojištění závisí na výši vyměřovacího základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ platit minimální měsíční zálohu. OSVČ s nízkým ziskem nebo ve ztrátě tedy platí minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Již za leden 2021 musí být zaplacena nová minimální měsíční záloha.

Výpočet

Hrubý zisk za rok 2020 (příjem − výdaj) 430000 Kč

Vypočtený vyměřovací základ 215000 Kč

Minimální vyměřovací základ 209010 Kč

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2020 215000 Kč

Prominuté pojistné z důvodu koronaviru za březen až srpen 14112 Kč

Výsledek

Zdravotní pojištění za rok 2020 14 914 Kč

Zbývá doplatit (−) / přeplatek (+) 3 486 Kč

Nová měsíční záloha v roce 2021 2 419 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP