Kalkulačka OSVČ zdravotní pojištění za rok 2018 a záloha 2019

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na zdravotním pojištění v roce 2019 po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018“. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku.

Výše zálohy na zdravotním pojištění závisí na výši vyměřovacího základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ platit minimální měsíční zálohu. OSVČ s nízkým ziskem nebo ve ztrátě tedy platí minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění. Již za leden 2019 musí být zaplacena nová minimální měsíční záloha.

Výpočet

Výsledek

Hrubý zisk za rok 2018 560 000 Kč

Vypočtený vyměřovací základ 280 000 Kč

Minimální vyměřovací základ 179 874 Kč

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2018 280 000 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2018 37 800 Kč

Zbývá doplatit (-)/přeplatek (+) -600 Kč

Nová měsíční záloha v roce 2019 3 150 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí